Kategoria: Felietony / opinie
Opublikowano: 2023-05-27 22:09:15 przez Czas2012

W zdrowym ciele młody… druh!

Początek maja większości z nas kojarzy się z dwoma jakże ważnymi w życiu każdego Polaka momentami: obchodami świąt patriotycznych i… długim majowym weekendem! O ile to drugie niewątpliwie ważne wydarzenie odstawimy nieco na bok, o tyle zatrzymajmy się na chwilę przy obchodach świąt patriotycznych, ponieważ w tym roku nabrały one w naszym regionie szczególnego wymiaru.

Mowa oczywiście o ślubowaniu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Proszówkach, które miało miejsce 3 maja w ciągle jeszcze pachnącym nowością kościele pw. Matki Bożej Pięknej Miłości w Proszówkach. Było to nie lada wydarzenie w historii lokalnej społeczności, ponieważ OSP Proszówki, to stosunkowo młoda jednostka, która powstała po tragicznej powodzi w 2010 roku. Trzeba zatem przyznać, że rozwój tej formacji jest niezwykle dynamiczny, skoro już 13 lat później na naszych oczach tworzy się Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, do której wstępuje 40 druhów! Sami Państwo przyznacie, że OSP Proszówki nie mogło sobie sprawić lepszego prezentu z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka, który przypada na dzień 4 maja.

Warto zatem zadać sobie pytanie, czym taka drużyna się zajmuje, ponieważ zakres działań podejmowanych przez ochotników jest bardzo szeroki i nie łatwo jest się w tym orientować osobom, które być może nie mają na co dzień do czynienia z tego typu formacjami. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na ćwiczenia i szkolenia, w których nieustannie biorą udział dzielni druhowie. Starsi opiekunowie dbają aby młodzi adepci doskonalili się w znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy, zapoznawali się z systemem szkoleniowym, czy też odbywali naukę musztry, którą każdy w MDP Proszówki musiał opanować jeszcze przed przystąpieniem do ślubowania. Nie ma lekko, dyscyplina musi być!

Istotne więc żeby takie działania dostrzegać i umieć stwarzać im odpowiednie warunki rozwoju, dlatego szczególnie cieszy fakt, że druhowie z Proszówek doczekają się nowej remizy OSP, na której budowę przeznaczono 4,5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Z pewnością będzie to miejsce, które pozwoli zarówno na szkolenie zaprzysiężonych już ochotników, jak również na to, by zachęcać kolejnych chętnych do włączenia się w tak honorową i niezwykle potrzebną instytucję jaką jest Ochotnicza Straż Pożarna.

Zawsze kibicuję takim inicjatywom, jak Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, bo wszystko co wiążę się z pobudzaniem aktywności i pasji wśród dzieci i młodzieży, w ich dorosłym życiu przynosi wiele korzyści w postaci nie tylko rozwijającej się tężyzny fizycznej i psychicznej, ale też jest to zaczątek budowania w młodym człowieku poszanowania dla Ojczyzny w jej wymiarze zarówno lokalnym, jak i ogólnym. Młodzieży wstępującej do MDP Proszówki życzę powodzenia i wytrwałości w realizowaniu swojego powołania!

Mariusz Zając

Materiał Promocyjny