Kategoria: Foto - wideo
Opublikowano: 2022-01-06 14:34:18 przez Czas2012

Świat kłania się Mesjaszowi – barwny korowód na ulicach Bochni

Barwny korowód upamiętniający biblijną opowieść o Trzech Królach wędrujących z różnych stron świata by oddać cześć narodzonemu Chrystusowi przeszedł dziś ulicami Bochni. Według tradycji chrześcijańskiej to osoby, które miały podążać za Gwiazdą Betlejemską i przybyć do miejsca narodzin Jezusa by przekazać mu dary – złoto, kadzidło i mirrę.

Tłumy mieszkańców Bochni wyruszyły tuż po godzinie 12.00 z trzech różnych parafii. Barwne orszaki nawiązywały do tradycji obchodzonego dziś (6 styczeń) święta Trzech Króli. Z każdej z parafii wyruszył orszak na czele którego stał jeden z biblijnych „Mędrców”. Historia ta opisana jest w Ewangelii św. Mateusza, według której Mędrcy ze Wschodu (Kacper, Melchior, Baltazar) przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon narodzonemu tam Jezusowi.

Jak stało się to już tradycją orszaki nawiązywały także do trzech kontynentów. Z parafii św. Mikołaja („Kacprowie”) wyruszył orszak nawiązujący do Europy, której transparent niósł jeden z uczestników. Z parafii św. Pawła („Melchiorzy”) wyruszył orszak symbolizujący Azję, natomiast z parafii św. Jana Nepomucena („Baltazarzy”) orszak nawiązywał do Afryki. Uczestnicy ozdobieni koronami, a niektórzy poprzebierani za tradycyjnych kolędników prowadzących turnia czy którym towarzyszył anioł i diabeł, z melodią wesołych kolęd wędrowali na Rynek gdzie odbyła się krótka inscenizacja pokłonu Trzech Króli przed Maryją i nowonarodzonym Chrystusem oraz przekazanie darów. Na zakończenie kolędnicy i uczestnicy marszu radośnie świętowali śpiewając skoczne tradycyjne polskie kolędy.

Boże Narodzenie to czas radości i optymizmu gdyż wraz z narodzinami Chrystusa zaistniała nadzieja na pokonanie zła i ostatecznie śmierci, na wyzwolenie się z marności i niepewności ziemskiego egzystowania.

Według teologów opowiadanie św. Mateusza ma zasadnicze znaczenie teologiczne. Ukazuje, że Jezus od momentu urodzenia jest zapowiedzianym mesjaszem i że Jego misja jest uniwersalna, ogólnoświatowa. Jest to plan zbawienia świata i wszystkich narodów, który Bóg stopniowo realizował poprzez Naród Wybrany by osiągnąć swój ostatni etap wraz z dziewiczym poczęciem i narodzeniem Jezusa-Zbawiciela przez Marię z Nazaretu. Trzej magowie jako przedstawiciele świata pogańskiego przybyli do Marii, przebywającej w domu razem z dziecięciem Jezus i upadli na twarz by oddać Mu cześć królewską i boską jako Mesjaszowi.

Jest to jednocześnie historia atakowana i wyśmiewana przez żydów talmudycznych, którzy utrzymują, że Bóg tylko ich wybrał i tylko oni mogą mieć specjalne relacje z Bogiem. Inne narody zaliczane są do tzw. gojów czyli ludzi gorszych. Jezusa zaś i całą chrześcijańską wiarę w jego narodzenie i zbawienie ludzi odrzucają i zwalczają.

PW