Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2021-11-02 11:42:49 przez Czas2012

12 mln na inwestycje w Gminie Bochnia - rekordowe dofinansowanie

Gmina Bochnia pozyskała prawie 12 mln dofinansowania z funduszy norweskich na inwestycje. Dzieki temu już niebawem ruszy termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Bochnia.

Gmina otrzymała rekordowe dofinansowanie w ramach konkursu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” z Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Całkowita wartość projektu to 17 642 014,17 zł
Koszty kwalifikowalne: 16 520 668,01 zł
Wartość dofinansowania: 11 564 467,60 zł

Złożony wniosek o dofinansowanie dotyczy przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków szkół Gminy Bochnia”. Przedsięwzięcie ma charakter kompleksowy i przewiduje wykonanie prac służących obniżeniu zapotrzebowania na energię cieplną budynków (prace termomodernizacyjne: docieplenie budynków, modernizacja kotłowni, montaż pompy ciepła), a także zastosowanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii elektrycznej w postać montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkolnych.

Wniosek o dofinansowanie został złożony jeszcze w ubiegłym roku, jednak kiedy ogłoszono, iż w skali całego kraju w tym naborze zostanie rozdysponowanych tylko około 80 mln zł, można się było spodziewać, że pozyskanie tych środków będzie bardzo trudne. Dzisiaj już wiem, że nasz wniosek był jednym z najlepiej ocenionych a Gmina Bochnia otrzymała prawie 12 mln zł – co stanowi najwyższą kwotę dofinansowania dla jednego podmiotu w tym naborze i jednocześnie jest to najwyższe jednorazowe pozyskane dofinansowanie w historii Gminy Bochnia. Nie udałoby się tego dokonać, gdyby nie ogromne wsparcie Pana Piotra Saka – Posła na Sejm RP, który mocno popierał nasz wniosek, za co serdecznie dziękuję! Dzięki termomodernizacji budynków szkół w gminie Bochnia nastąpi znaczna poprawa warunków zarówno dla uczniów jak i pracowników tych jednostek. Zastosowanie pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych pozwoli na obniżenie kosztów zużywanej energii oraz korzystnie wpłynie na środowisko” – Powiedział Marek Bzdek – Wójt Gminy Bochnia

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynków, która skutkować będzie zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej a w konsekwencji redukcję emisji CO2.

Nadmienić należy, iż w tym roku w Gminie Bochnia zostały zakończone prace termomodernizacyjne już w dwóch budynkach tj. szkoły w Nieszkowicach Wielkich i Gawłowie. Na ten cel Gmina pozyskała środki unijne w ubiegłym roku. Wartość prac zrealizowanych w tych obiektach wyniosła ponad 1,6 mln zł z czego dofinansowanie unijne to ponad 0,8 mln zł.

Info: Gmina Bochnia