Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2021-07-01 19:03:47 przez eb

Gmina Bochnia: 240 tys. na szkolne kuchnie

54 małopolskie szkoły podstawowe skorzystają z trzeciej edycji rządowego programu wieloletniego na lata 2019-2023 „Posiłek w szkole i w domu” – moduł trzeci. Do 39 organów prowadzących – 36 gmin, 2 gmin na prawach powiatu oraz jednego stowarzyszenia – trafiło blisko 4 mln zł.

Program skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe
z przeznaczeniem na zakup usług i wyposażenia, co ma służyć zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek
i miejsc spożywania posiłków.

  • Jako Wójt Gminy Bochnia jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy, że udało się pozyskać te środki na modernizację zaplecza kuchennego. Dyrektorzy szkół i pracownicy kuchni są niemiernie wdzięczni za pozyskane środki, dzięki którym przygotowanie posiłku będzie się odbywało sprawniej i w lepszych warunkach – powiedział Wójt Gminy Bochnia Marek Bzdek.

W ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” przewidziany jest obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły
w wysokości minimum 20% środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania.

W latach 2019-2020 z rządowego wsparcia w poprawie standardu funkcjonowania kuchni, stołówek bądź jadalni skorzystało 121 szkół podstawowych w Małopolsce.
Wojewoda Małopolski przekazał w latach 2019-2020 na realizację tych zadań środki finansowe w łącznej wysokości: 7 867 971,8 zł, z czego:
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin w wysokości: 7 224 588,4 zł,
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatów w wysokości: 643 383,4 zł.