Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2021-11-23 21:08:44 przez Czas2012

Gmina Bochnia: 3 mln zł na wymianę pieców węglowych

Gmina Bochnia otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Bochnia”. W ramach projektu zakłada się realizację działań na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej oraz wymianę aż 204 piecy na paliwa stałe, które nie spełniają norm tzw. kopciuchów, na piece gazowe.

Wartość projektu 2 944 329,90 zł

Dofinansowanie: 2 900 164,94 zł

Wkład własny Gminy: 44 164,96 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.4 Redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Info: Gmina Bochnia