Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2023-06-07 21:36:09 przez eb

Inwestycje budowlane w Łapanowie

W październiku 2021 gmina Łapanów otrzymała bezzwrotne dofinansowanie w kwocie 9 284 597,77 zł z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu. Program ten pomyślany był jako sposób na walkę ze skutkami pandemii. W Łapanowie będzie to  budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno–społecznej na terenie gminy

Ta dotacja pozwoliła dziś rozpocząć inwestycje związane z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Łapanowie oraz budową budynku garażu OSP Wolica. Blisko ukończenia są prace modernizacyjne sali gimnastycznej, a remont przewiązki łączącej salę z budynkiem szkoły został zakończony. Trwają również prace związane z wykonywaniem ściana nośnych garażu OSP Wolica. Wykonano strop nad parterem zaplecza garażu.

Wszystkie zadania, zgodnie z podpisanymi umowami, zostaną ukończone w 2023 roku.

info i zdjęcie: Gmina Łapanów