Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2023-05-25 19:21:27 przez eb

Kup tani węgiel w Gminie Drwinia

W Drwini można jeszcze kupić węgiel na preferencyjnych zasadach. Do nabycia jest 25,3 tony orzecha i 24,68 tony kostko w cenie 1850 zł za tonę z transportem.

Ta końcowa sprzedaż odbywa się bez ograniczeń ilościowych (osoby, które zakupiły już 3 tony w sezonie 2022/2023, mogą ponownie wnioskować o zakup), jak i OGRANICZEŃ TERYTORIALNYCH (zakupu węgla mogą dokonać mieszkańcy spoza terenu Gminy Drwinia na podstawie zaświadczenia wystawionego przez Wójta/Burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania), o ile wnioskodawcy otrzymali dodatek węglowy.

Chętni do zakupu węgla proszeni są o złożenie wniosku - osobiście w Urzędzie Gminy Drwinia - w pokoju nr 5 lub na Dzienniku Podawczym. Termin składania wniosków upływa 15 czerwca br. Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych dot. sprzedaży końcowej złożone od dnia 24 maja 2023 r. rozpatrywane są w kolejności przyjęcia. Sprzedaż paliwa stałego może odbywać się najpóźniej do dnia 31 lipca 2023 roku według kolejności wpłat do wyczerpania ilości paliwa stałego.

Formularz wniosku mozna znależć na stronie Gminy Drwinia.

info i zdjęcie: Gmina Drwinia