Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2021-04-12 16:40:29 przez Czas2012

Most na Wiśle – protesty mieszkańców Drwini

Interweniują radni

Każdy kto udawał się samochodem w północe obszary powiatu bocheńskiego z zamiarem przeprawienia się przez Wisłę w kierunku województwa sandomierskiego nie mógł tego zrobić w miejscowości Świniary jadąc na wprost. Jedynym rozwiązaniem była podróż w kierunku Szczurowej i przekroczenie Wisły w miejscowości Górka lub też powrót w kierunku Niepołomic i skorzystanie z mostu w Nowym Brzesku. Niedogodność tą odczuwają również mieszkańcy tamtejszych gmin, szczególnie rolnicy, którzy jakiś czas temu korzystali z przeprawy promowej. Od długiego czasu istnieje potrzeba wybudowania w tej okolicy mostu przez Wisłę. Projekty są. Jednak ten najbardziej bliski realizacji budzi protesty mieszkańców.

Inwestycję budowy mostu na Wiśle prowadzi Urząd Województwa Małopolskiego, a generalnym wykonawcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Powstały trzy wstępne lokalizacje budowy mostu. Pierwsza z nich to przeprawa między Ispinią a Nękanowicami, druga między Ispinią a Hebdowem (na tą lokalizacje nie zgadza się konserwator zabytków z uwagi na bliskość zabytkowego klasztoru sięgającego XII w.) i trzecia między Świniarami a Sierosławicami. I to ta trzecia koncepcja jest najbardziej bliska realizacji.

/media/user/images/upload/Kwiecien/Kwiecien 2021/DSC_8257.JPGNiemniej jednak budzi ona wśród mieszkańców Drwini i tamtejszych okolic obawy, co dało wyraz zbiórce podpisów pod protestem. Obecnie protest podpisało ok. 800 osób. Według mieszkańców głównym problemem z budową mostu w tym miejscu (między Świniarami a Sierosławicami) jest międzywale, którego szerokość sięga 1200m. By wybudować most w tym miejscu konieczna jest budowa nasypu od wału w miejscowości Sierosławice, którego długość musiałaby wynieść 700m. Budowa mostu bez nasypu i osadzenie go na tak sporej długości na palach byłaby za droga dlatego w drugim wariancie projektu, który najprawdopodobniej zacznie być realizowany, nasyp jest uwzględniony. Z budową samego nasypu problemu nie ma jednak gdyby miał już powstać skutkiem będzie zwężenie pola Wisły tzw. wiśliska o 70%. Oznacza to, że w chwili podwyższonego stanu wody nurt Wisły napotka przeszkodę w postaci zawężonego pola przepływu, co spiętrzy wodę i spowoduje silniejszy napór wody na wały – tłumaczą protestujący. Tego właśnie obawiają się mieszkańcy – że wały nie wytrzymają naporu wody w sytuacji zagrożenia powodzią.

Co więcej jak wynika z analizy hydrologiczno-hydraulicznej posiadanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, stan techniczny obwałowań w obszarze projektowanej inwestycji oszacowany został na poziomie dostatecznym czyli słabym.

Pismo na ręce Marszałka Województwa Małopolskiego w imieniu mieszkańców wysłali również radni gminy Drwinia Mikołaj Lany i Andrzej Pięta. Podzielają oni zdanie mieszkańców poddając w wątpliwość decyzję o budowie mostu w tym wariancie. Podkreślają, że jakiekolwiek zaburzenie przepływu wód powodziowych może skutkować tragiczną w skutkach klęską powodzi i przyczyni się do zwiększenia zagrożenia powodziowego Gminy Drwinia jak i Powiatu Bocheńskiego. Przywołują przy tym zniszczenia powodziowe z lat ‘60 i ‘70.

Poniżej treść pisma:

Grobla, 28 marca 2021 r.
Mikołaj Lany Radny Gminy Drwinia
Andrzej Pięta Radny Gminy Drwinia

Sz. P.
Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego.

Szanowny Panie Marszałku,

Radni Gminy Drwinia występujący w imieniu mieszkańców Gminy Drwinia zwracają się z prośbą o interwencję w sprawie budowy mostu na rzece Wisła wraz z budową nowego przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej DW 775 na odcinku od DK 79 do DW 964 oraz Z budową skrzyżowań, a także niezbędną infrastrukturą w gminie Nowe Brzesko, powiat proszowicki oraz Gminie Drwinia, Powiat Bocheński, województwo małopolskie w wariancie 1 E (tak zwany wariant sierosławicki).

W opinii wielu mieszkańców Gminy Drwinia obecnie projektowany wariant przeprawy mostowej w tak zwanym wariancie sierosławickim bezsprzecznie przyczyni się do zwiększenia zagrożenia powodziowego Gminy Drwinia jak i Powiatu Bocheńskiego. Projektowany w międzywalu nasyp ziemny, na którym planuje się posadowienie odcinka drogi wojewódzkiej DW 775 w naszej opinii znacząco zmniejszy możliwości przepływu wód powodziowych rzeki Wisły.

Początkowo projektowana długość obiektu mostowego w wyżej wymienionym wariancie wynosiła około 1200 metrów, natomiast po przeprojektowaniu długość ta wynosi zaledwie 400 metrów. Zmiana początkowej decyzji powoduje w nas rosnące obawy.

W spotkaniach dotyczących przedstawienia wszystkich koncepcji budowy, w których uczestniczyła między innymi Firma Promost - Wisła Sp. z o.o odpowiedzialna za projekt nowej przeprawy mostowej, przedstawiciele firmy kilkukrotnie przekazywali informacje, iż pierwotny koszt budowy przeprawy mostowej w wariancie sierosławickim, który szacowany był na około 180 milionów złotych, wynika z konieczności posadowienia obiektu mostowego w całej jego długości na palach. Miało to w przypadku podniesienia się stanu rzeki umożliwić swobodny przepływ fali powodziowej na rzece Wisła.

Tym bardziej niezrozumiały jest dla nas sposób przeprojektowania wariantu sierosławickiego, który budzi wśród wielu mieszkańców Gminy Drwinia, w szczególności północnej jej części oraz Powiatu Bocheńskiego ogromny niepokój. Brak logicznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego firma Promost - Wisła, która to pierwotnie stała na stanowisku, iż długość projektowanego obiektu mostowego w wariancie sierosławickim powinna wynosić około 1200 metrów, a koszt budowy oscylować w granicy 180 milionów złotych, wycofała swoje pierwotne założenia, co skutkuje tym, że obecnie przeprawa wynosi zaledwie 400 metrów, jest dla nas kwestią, która wymaga stanowczej reakcji. Poddajemy tę decyzję pod naszą wątpliwość, a co więcej, jesteśmy także przekonani, iż jakiekolwiek zaburzenie przepływu wód powodziowych będzie skutkowało tragiczną w skutkach klęską powodzi.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wody Polskie w piśmie KR.ROO.0140.39.2021 z dnia 22.03.2021 roku stwierdza, iż jest w posiadaniu analizy hydrologiczno-hydraulicznej, która potwierdza, że projektowany nasyp spowoduje podniesienie rzędnej zwierciadła wody. W dalszej części pisma Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ocenia stan techniczny obwałowań w obszarze projektowanej inwestycji na poziomie dostatecznym.

Mając w pamięci ogrom zniszczeń spowodowanych powodziami, które nawiedziły gminę Drwinia w 1960, 1970 oraz 1972 roku nie możemy dopuścić do ponownego narażania naszych mieszkańców na niebezpieczeństwo. Projektowany wariant sierosławicki znajduje się w miejscu przerwania wałów wiślanych z lat siedemdziesiątych. „Wielka woda" z 1997 oraz 2010 roku przywołała wspomnienia sprzed lat. W roku 2010 na wodowskazie w miejscowości Świniary poziom Wisły sięgnął 10,51 metra.

Żywimy obawy, iż w przypadku powtórzenia się sytuacji z 2010 roku, w momencie powstania nasypu ziemnego, który będzie powodował podniesienie rzędnej zwierciadła wody, obwałowania, których stan techniczny w roku 2020 został oceniony jako zaledwie dostateczny, nie spełnią swojej roli. W przypadku powodzi spowodowanej przerwaniem wałów wiślanych w okolicach projektowanego wariantu sierosławickiego, zniszczeniu ulegnie znaczna część gminy Drwinia. Co za tym idzie, mocno ubolewamy nad faktem, że nikt nie troszczy się o komfort psychiczny ludzi zamieszkujących okoliczne wsie, w których rośnie obawa o możliwe negatywne skutki tego przedsięwzięcia. Nie możemy dopuścić, aby rachunek ekonomiczny budowy przeprawy mostowej był przyczyną narażania mieszkańców Grobli, Swiniar, Ispiny, Trawnik, Drwini na utratę swojego dobytku. Jako samorządowcy powinniśmy mieć również świadomość, jakie straty może spowodować klęska powodzi w infrastrukturze gminnej, powiatowej i wojewódzkiej.

Mając świadomość, że podjęcie decyzji o budowie każdej przeprawy mostowej jest decyzją na kilkadziesiąt lat musimy poddać głębokiej analizie wszystkie aspekty i wątpliwości.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że nowoczesny most jest gwarancją rozwoju naszego regionu, a jego powstanie jest konieczne. Niemniej jednak nie możemy dopuścić aby jedna inwestycja mogła negatywnie rzutować na życie naszych mieszkańców i przyszłych pokoleń, które zamieszkiwać będą te tereny.

Wynikiem rosnącej świadomości mieszkańców Gminy Drwinia odnośnie zagrożenia powodziowego jest niniejszy protest dotyczący budowy mostu na rzece Wisła waz z budową nowego przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej DW 775 na odcinku od DK 79 do DW 964. a także z budową skrzyżowań oraz niezbędną infrastrukturą w Gminie Nowe Brzesko, Powiat Proszowicki, oraz Gminie Drwinia, Powiat Bocheński.

Zwracamy się z prośbą o weryfikację postępowania dotyczącego planowanej inwestycji w wariancie sierosławickim. W razie potrzeby pozostajemy do Pana dyspozycji.

Niniejszy protest, wraz z listami podpisów pod nim przesyłamy na ręce Pana Marszałka mając nadzieję, że podzieli Pan nasze obawy i argumenty.

Z wyrazami szacunku

Mikołaj Lany
Radny Gminy Drwinia

Andrzej Pięta
Radny Gminy Drwinia.

Otrzymują:
1. Wojewoda Małopolski
2. Starosta Powiatu Bocheńskiego
3. Starosta Powiatu Proszowickiego
4. Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Brzesko
5. Wójt Gminy Drwinia
6. Pro-Most Wisła Sp. z o.o.
7. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Wisła - miejsce byłej przeprawy promowej między Świniarami a Sierosławicami gdzie plnowana jest budowa mostu.

/media/user/images/upload/Kwiecien/Kwiecien 2021/MS2.jpg