Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2021-05-19 20:38:47 przez eb

Nowe Stowarzyszenie – chcą monitorować prace gminy

9 kwietnia 2021 r. w powiecie bocheńskim zarejestrowane zostało nowe Stowarzyszenie pod nazwą „Chcemy Dobrego Gospodarza". Jego siedziba znajduje się w Proszówkach w gminie Bochnia. Prezesem Zarządu został dr hab. inż. Jacek Salamon.

Jakie cele stawia sobie nowe Stowarzyszenie? Autorzy pisma przesłanego na nasz adres podkreślają, że: bardzo ważnym kierunkiem działań zmierzających do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego będzie monitorowanie pracy instytucji samorządowych. W przesłanej do mediów informacji prasowej przeczytać można:

Główne cele Stowarzyszenia to dbałość o rozwój Gminy Bochnia i umocnienie społecznej aktywności mieszkańców regionu. Stowarzyszenie deklaruje podejmowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym, socjalnym, kulturalnym, ekologicznym i oświatowym. Bardzo ważnym kierunkiem działań zmierzających do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego będzie monitorowanie pracy instytucji samorządowych. Przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia będzie m.in. wydatkowanie środków publicznych. Planowane jest bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców gminy, w tym także obrona przed krzywdzącymi decyzjami urzędników.

Nazwa „Chcemy Dobrego Gospodarza” nie jest nowa. Był to najpierw komitet wyborczy w wyborach samorządowych, pod auspicjami Jerzego Lysego, a obecnie 3- osobowy (dawniej 4 - osobowy) klub opozycyjnych w stosunku do obecnego wójta radnych w Radzie Gminy Bochnia. Niektórzy dopatrują się więc w tej inicjatywie „ręcznego sterowania” przez dawnego wójta.

Zapewne wielu czytelników pamięta również Stowarzyszenie „Gmina Bochnia dla Wszystkich”, założone przez śp. Wacława Woźnickiego. Celem tamtego Stowarzyszenia było monitorowanie wszystkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu Gminy Bochnia, a także - obrona ludzi, którzy uważali się za pokrzywdzonych przez Gminę. Stowarzyszenie nie było kochane przez ówczesnego wójta, Jerzego Lysego. Niemało, zresztą, przyczyniło się do jego klęski wyborczej w 2014 roku.

W podaniu do publicznej wiadomości rejestracji Stowarzyszenia „Chcemy Dobrego Gospodarza” trudno nie doszukać się analogii do „Gminy Bochnia dla Wszystkich”.

Prezesem Stowarzyszenia został dr hab. inż. Jacek Salamon, który pełni funkcję adiunkta w Katedrze Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Mimo pracy naukowej postanowił włączyć się również do lokalnej polityki. W wyborach w 2014 roku na stanowisko wójta Gminy Bochnia był kontrkandydatem urzędującego obecnie wójta Marka Bzdeka. Zdobył wówczas 3 218 głosów, podczas gdy Marek Bzdek uzyskał poparcie 5 017 osób. Pytany czy w zbliżających wyborach nie zamierza wrócić do planów wzięcia udziału w wyborach samorządowych odpowiada prasie, że nie wie obecnie czy znajdzie czas na łączenie obowiązków zawodowych i wyborczych.

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Proszówkach. Sekretarzem został Zbigniew Pikuła, działacz społeczny z Majkowic i były radny gminy Bochnia. Skarbnikiem stowarzyszenia jest Witold Kowalski, radny gminy Bochnia ze Stradomki. W skład komisji rewizyjnej weszli Edyta Bania-Krysa z Łapczycy, Stanisław Rozum ze Stradomki i Artur Tabor z Buczyny.

Inicjatorzy Stowarzyszenia podkreślają: …od kilku lat w Radzie Gminy Bochnia działa Klub Radnych o tej samej nazwie, co nazwa Stowarzyszenia, którego członkowie wykazują duże zaangażowanie w rozwiązywanie problemów lokalnych społeczności, m.in. przyczynili się do zwiększenia nadzoru NFZ nad funkcjonowaniem gminnej służby zdrowia. Zarząd Stowarzyszenia ma na bieżąco informować opinię publiczną o podejmowanych działaniach.

Czasbochenski.pl