Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2023-05-26 18:02:50 przez KacperGlod

Nowy samochód dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Proszówkach

Między innymi dzięki wsparciu Powiatu Bocheńskiego Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Specjalnej Troski AMICUS HOMINIS przy Warsztat Terapii Zajęciowej w Proszówkach mogło zakupić nowy samochód o wartości ponad 400 tys zł, z którego będą korzystać ich wychowankowie.

Zakup nowego autobusu był możliwy dzięki dotacji PFRON, który na ten cel przeznaczył 290 tys. zł. Natomiast wkład własny w wysokości około 120tys. zł został zrealizowany dzięki dotacji samorządu powiatowego, wpłatom darczyńców oraz środkom własnym Stowarzyszenia.

W uroczystości wzięli udział: Starosta Bocheński – Adam Korta, Wicestarosta Bocheński – Ryszard Drożdżak, przedstawiciel PCPR – Dorota Stachowicz, właściciel firmy Astat - Piotr Waśniowski, właściciel firmy Artcor - Kinga Waśniowska, właściciel firmy FHU "ARKADIA" - Marcin Radzięta, właściciel kompleksu hotelowo - restauracyjnego Panorama - Krzysztof Kołodziejczyk, ks. Proboszcz Stanisław Kania oraz przedstawiciele Rady Rodziców- Krystyna Potocka, Józef i Helena Mikulscy, Marek Pilch. Wymienione wyżej osoby miał swój osobisty wkład w realizacje projektu.

Fot. P. Salamon | Starostwo Powiatowe w Bochni