Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2021-12-01 22:10:28 przez Czas2012

Przebudowali drogę w Królówce

1,5 kilometra nowej nawierzchni drogowej, kilometr chodnika i prawie 1,2 kilometra kanalizacji deszczowej udało się wykonać dzięki zrealizowanej w Królówce inwestycji drogowej w ciągu drogi powiatowej.

Przebudowa drogi powiatowej w Królówce to inwestycja, której koszt wyniósł ponad 3,2 miliona złotych, a realizacja trwała dwa lata ze względu na jej zakres.

W 2020 r. na pierwszym odcinku wykonano – 640 mb kanalizacji deszczowej, 230mb chodnika, 540 mb nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 6m, wyniesione przejście dla pieszych wraz z oświetleniem aktywnym oraz wykonano elementy powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego.

W 2021r wykonano - drenaże, wymianę przepustów drogowych, rowy wraz z umocnieniami, kanalizację deszczową o długości 490mb, nawierzchnię jezdni na długości 900m wraz ze wzmocnieniem podbudowy, chodnik o długości 700 mb wraz z oświetleniem na drugim odcinku.

Dziś starosta Adam Korta i wicestarosta Ryszard Drożdżak wraz z członkami Zarządu Powiatu (Rafałem Rudką, Jerzym Błoniarzem i Markiem Rudnikiem), jak również Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Brzegowa oraz Burmistrzami Nowego Wiśnicza Małgorzatą Więckowską i Reginą Wielgus wzięli udział w wizycie roboczej. Towarzyszyli im Dyrektor PZD Tadeusz Białka i Wykonawcy Ryszard Birkowski i Przemysław Birkowski.

Koszt inwestycji finansowany został z Funduszu Dróg Samorządowych oraz budżetów Powiatu Bocheńskiego i Gminy Nowy Wiśnicz.

Info: Powiat Bocheński