Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2022-07-22 00:14:09 przez KacperGlod

Rozbudowa ujęcia wody w Trzcianie - Gmina nie zapłaci nic

13 lipca Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz podpisał umowę na kolejną strategiczną inwestycję w gminie Trzciana na przebudowę ujęcia wody. Korzystając z dotacji w ramach Polskiego Ładu i subwencji wodociągowej wkład gminy wyniesie 0%.

Jest to zadanie pn. „Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Trzciana”, w ramach której ma być wykonana przebudowa ujęcia wody na potrzeby gminnego wodociągu wraz z budową rurociągu tłocznego łączącego ujęcie z istniejącą infrastrukturą.

Wartość inwestycji wynosi 2.890.500 zł, z czego 2.375.000 zł pochodzi z programu Polski Ład pozostała część pochodzi z subwencji wodociągowej, dzięki czemu wkład z budżetu gminy wynosi 0%. Zadanie będzie wykonywane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, stąd na jego wykonanie przewidziano 24 miesiące. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest firma „DWK” Dorota Kaczmarczyk z Trzciany.

Bardzo cieszy nas fakt, że udało się pozyskać środki zewnętrzne i rozpocząć realizację tak ważnej dla naszej gminy inwestycji - poinformowała Gmina Trzciana w komunikacie.

Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do rozpoczęcia tego zadania tj. Panu Posłowi Wiesław Krajewski, Panu Wojewodzie Łukasz Kmita, Panu Radnemu Wojewódzkiemu Piotrowi Dziurdzi, pracownikom Urzędu Wojewódzkiego, pracownikom Urzędu Gminy oraz Radnym Gminnym - dodano na stronie internetowej.

Info: Gmina Trzciana, M.R.