Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2022-02-27 22:04:48 przez Czas2012

Sprzęt dla OSP Damienice

Wczoraj przekazano sprzęt dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP Damienice. Przekazano głównie odzież i hełmy. Młodzi strażacy nie kryli zadowolenia i dumy.

Co należy do podstawowych zadań Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej?

  • udział w zapobieganiu pożarom poprzez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

  • podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej;

  • organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej;

  • rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki; podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP;

  • działalność wolontariacka i charytatywna.

Poza standardową działalnością (tj. zbiórki, szkolenia, ćwiczenia czy wyjścia reprezentacyjne) OSP zapewnia członkom MDP możliwość uczestnictwa w wielu innych imprezach, jak również możliwość rozwoju na wielu płaszczyznach życia codziennego. Mnóstwo działań wykonywanych jest specjalnie dla młodych strażaków. Każdego roku dla młodzieży organizowany jest czas wolny w ramach wakacji i ferii. Elementami czynnego wypoczynku są m.in. wycieczki, biwaki i szkolenia.

Mam nadzieję, że z czasem staniecie się czynnymi strażakami ochotnikami. Gratuluję opiekunom: Monice Synowiec, Oli Zięcik i Kamilowi Pniak, którzy swoją pracą zachęcają młodzież i dzieci do członkostwa w OSP – brzmi komentarz władz Gminy Bochnia.