Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2022-06-10 07:50:19 przez Czas2012

Wyremontują kuchnie i stołówki

Kolejne rządowe wsparcie trafiło do Gminy Bochnia. Tym razem za 0,4 mln złotych zostaną wyremontowane kuchnie i stołówki w szkołach podstawowych w : Bogucicach, Dąbrowicy, Łapczycy i Siedlcu.

Są to – jak podkreśla Urząd Gminy - wszystkie szkoły ujęte we wniosku o dofinansowanie skierowanym do Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity.

Pozyskane dofinansowanie pochodzi z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” . Łączna wysokość dofinansowania to kwota 320 000 zł, a wkład własny Gminy wyniesie 80 000 zł.

W ramach programu zostaną wykonane prace remontowo – adaptacyjne, ale przede wszystkim zostanie zakupione nowoczesne wyposażenie kuchenne m.in. piece konwekcyjo – parowe, zmywarki, szafy chłodnicze, taborety gazowe, szatkownice i wiele innych sprzętów, co wpłynie na polepszenie standardu przygotowania posiłków jak również usprawni pracę personelu.

Info: Gmina Bochnia