Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2009-08-20 03:30:58 przez system

15 tysięcy klatek o Bochni - tylko do 1 września

W konkursie na amatorski film o Bochni przewidziano cenne nagrody, udział w nim może wziąć każdy amator (nie mogą w nim brać udziału zawodowi twórcy oraz absolwenci i studenci szkół filmowych).

Formuła filmu może być dowolna (np. animacja, fabuła, dokument, reportaż, wywiad). W założeniu, wyłonione filmy obrazujące Bochnię, mają być prezentowane na pokazach specjalnych i przeglądach, itp.

Pula nagród wynosi 1000 zł!

Twórcy filmów konkursowych rywalizować będą o I, II i III miejsce. Jury może zadecydować o innym podziale nagród. Nagrodzone filmy będą prezentowane na publicznych pokazach. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez autorów filmów postanowień ustawy o prawach autorskich.

Film wraz z kartą uczestnictwa należy dostarczyć (osobiście lub przesyłką) do wtorku 1 września do godziny 16.00 na adres: Miejski Dom Kultury, ul. Regis 1, 32-700 Bochnia. Karty uczestnictwa wydawane są w sekretariacie MDK w godz. 8.00 - 17.00.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można u organizatorów — osobiście lub telefonicznie w godz.8.00 - 17.00, tel. 014 611-69-35 oraz na stronach internetowych: <http://mdk.bochnia.pl/mdk/15-000-klatek-o-bochni-zglos-swoj-film-na-konkurs1.html>
www.kino.bochnia.pl

Projekt dofinansowany ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.