Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2012-11-20 15:45:11 przez system

Łąkta Grn. – sesja historyczna o księżach w mundurach

<html />

Powołany w 2006 roku przy Oddziale Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Bochni Zarząd Klubu Historycznego im. gen. Grota-Roweckiego w Bochni ma na celu przekazywania patriotycznych idei Armii Krajowej. Przewodnictwo nad Klubem powierzono Zbigniewowi Solakowi - dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bochni. Aktualnie Klub zrzesza 32 szkoły z terenu całego powiatu bocheńskiego, a wśród nich Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej

Właśnie w tej szkole 15 listopada odbyła się wspaniale zorganizowana i chwalona przez uczestników sesja historyczna, zatytułowana "Duszpasterze czasów trudnych". Oprócz przedstawicieli szkół zrzeszonych w Klubie, w sali gimnastycznej łąkieckiej szkoły zasiadło wielu zaproszonych gości, m. in. ks. dziekan Zbigniew Kras, członkowie bocheńskiego oddziału Związku Żołnierzy Armii Krajowej: Cecylia Dźwigaj-Wanicka, Michał Jakimow, Jerzy Ludwikowski, Tadeusz Filipowski i samorządowe władze Żegociny z wójtem Jerzym Błoniarzem na czele.

Po krótkim wstępie dyrektora Zespołu Szkół Jan Rośka rozpoczął się montaż słowno-muzyczny o tematyce patriotyczno-religijnej w wykonaniu szkolnego chóru.

Następnie przyszła pora na dwa wykłady. Pierwszy z nich, ilustrowany zdjęciami, wygłosił ks. płk dr Zbigniew Kępa. Przedstawił w zarysie dzieje duszpasterstwa wojskowego, na stałe wprowadzonego do wojska polskiego w 1690 roku. Wyjaśnił pojęcie "czasów trudnych", a następnie przedstawił sylwetki trzech wybitnych kapelanów: ppłk. Franciszka Juszczyka z Żegociny (1890 - 1950), płk. Józefa Jońca z Sowlin (1900 - 1951) i mjr. Jana Leona Ziółkowskiego z Woli Wieruszyckiej (1889-1940) - ostatniego kapelana w Katyniu. Wspomnieniem objął także zamordowanego w Twerze policjanta z posterunku w Żegocinie asp. Władysława Imiołka oraz zamordowanego w Katyniu por. Jana Waligórę z Żegociny.

Drugi wykład, a właściwie pogadankę wygłosił pochodzący z Rozdziela ks. ppor. Tomasz Szewczyk, który tłumaczył, na czym polega istota pracy duszpasterskiej.

Sesji towarzyszyła wystawa fotograficzna "Kościół w Polsce w latach 1944-1953", przygotowana przez krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Walce władzy komunistycznej z kościołem w Polsce, a zwłaszcza Procesowi Krakowskiej Kurii swoje wystąpienie poświęcił Dawid Golik z Referatu Edukacji Historycznej IPN w Krakowie. Prelekcję uzupełnił wyświetleniem filmu dokumentalnego pt. "Kościół w godzinie próby 1945 - 1989".

Z kolei dr hab. Teofil Wojciechowski w swoim wystąpieniu, które przerodziło się w barwną opowieść, mówił o roli kapłanów z Bochni i diecezji tarnowskiej w najważniejszych wydarzeniach historycznych, związanych z walką o niepodległość.

Po zakończeniu spotkania jego uczestnicy mogli jeszcze dokładniej przyjrzeć się dwóm wystawom: wspomnianej już o Polskim Kościele w latach 1944-1953 oraz biograficznej, prezentującej sylwetkę ks. ppłk. Franciszka Juszczyka.