Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2014-05-08 15:22:57 przez system

Archeologiczna autostrada

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni wraz z Krakowskim Zespołem do Badań Autostrad oraz Muzeum Archeologicznym w Krakowie zapraszają w czwartek, 8 maja o godz. 17.30 na wernisaż wystawy „Archeologiczna autostrada. Wykopaliska przy wielkich inwestycjach drogowych pod Krakowem”.

Wystawa opowiada o jednym z największych w historii polskiej archeologii przedsięwzięć badawczych, tj. o wykopaliskach, wyprzedzających budowę autostrad i realizację innych wielkich inwestycji drogowych w Polsce. Przybliżamy w niej jeden z odcinków autostrady A-4, łączącej Kraków z Tarnowem, przebiegający przez obszary zaliczane do najintensywniej zasiedlonych terenów pradziejowej Europy.

W latach 1997-2010, w bezpośredniej okolicy Krakowa prowadzone były zakrojone na wielką skalę badania archeologiczne. Przebadano tu 121 stanowisk ze śladami pradziejowego i nowożytnego osadnictwa. Najstarsze liczą blisko 15 tys. lat, a najmłodsze pochodzą z XIX w.

Najciekawsze odkrycia przedstawiamy na wystawie w formie reportażu fotograficznego, zapraszając na swego rodzaju przejażdżkę autostradą tropem znalezisk archeologicznych. Przy najważniejszych proponujemy zatrzymać się dłużej i prześledzić ich drogę od momentu odkrycia w ziemi, poprzez prace zabezpieczające i konserwatorskie, aż po wyeksponowanie w gablocie. Finalnym etapem tej drogi są rekonstrukcje komputerowe i fotograficzne osób, biżuterii, broni, a także grobów, domów, studni i pieców garncarskich z czasów ich użytkowania przed wiekami i tysiącleciami.
Wykopaliska archeologiczne, o których opowiada prezentowana wystawa, prowadził specjalnie powołany w tym celu Krakowski Zespół do Badań Autostrad.