Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2014-04-30 17:52:11 przez system

Archiwum: o historii Straży Pożarnej w Bochni

W związku z przypadającym 4 maja Międzynarodowym Dniem Strażaka pracownicy Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Bochni przygotowali wystawę pt.: „...O ostrożności ognia... Wybór materiałów źródłowych do historii Straży Pożarnej w Bochni”, której celem jest zaprezentowanie mieszkańcom miasta zachowanych materiałów archiwalnych do historii bocheńskiego pożarnictwa.

Na wystawie prezentowane są materiały oryginalne jak również skany dokumentów z zespołu Akta miasta Bochni, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Bochni, Stowarzyszenia i organizacje społeczne pow. bocheńskiego - paragrafy 58-61 Ordynacji dobrego porządku dla miasta Bochni z 1759 r. dot. przepisów ogniowych, regulamin ogniowy z 1892 r., skany z ksiąg staropolskich 1650-1665 nt. pożarów w mieście, tekst przysięgi kaprala straży miejskiej z 1874 r., zdjęcie z rejestru dowodów osobistych przedstawiające Stefana Fijałkowskiego – instruktora pożarnictwa, akta personalne Stanisława Adamca w tym świadectwa ukończenia szkoleń, karty osobiste (imię nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, stan rodzinny, wyznanie, poprzednia praca, stosunek wojskowy, rodzaj sprawowanych czynności, imiona członków rodziny, data przyjęcia do zarządu miejskiego, zmiany w służbie), pismo z 1925 r. ws. przyjęcia do zawodowej straży pożarnej w Bochni, certyfikat przynależności z 1920 r.

W zbiorach Oddziału zachowały się również projekty budynków w których siedzibę miała Straż Pożarna jak również plan sytuacyjny rejonów ogniowych Bochni z 1929 r. Zwiedzający będą mogli również obejrzeć wykazy pracowników Zawodowej Straży Pożarnej w Bochni z 1946 r., wykazy etatów, wymagane kwalifikacje, grupy uposażeń, opinie nt. strażaków, listy płac, deklaracje składek ubezpieczeniowych i opłat na fundusz pracy, czy kenkarta strażaka Henryka Łętochy z 1944 r. oraz raporty służbowe np. o pożarze przy ul. Wygoda z 22 sierpnia 1938 r.

Wystawa będzie czynna od 30 kwietnia do 30 maja.

Wszystkich zainteresowanych pracownice Archiwum zapraszają od poniedziałku do piątku w godz. 9,00 do 15,30. Wstęp wolny.

Tekst przysięgi kaprala straży miejskiej z 1874r.: „*Ja, Wojciech Kozik przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mnie służbę kaprala straży miejskiej sprawować będę gorliwie, uczciwie, trzeźwo i pilnie, że będę wypełniał wszelkie rozkazy królewskiego Magistratu...” *