Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2016-06-07 15:33:45 przez system

Bibliografia Małopolski na stronie bocheńskiej Biblioteki

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni informuje, że na jej stronie internetowej została udostępniona baza bibliograficzna „Bibliografia Małopolska” pozwalająca śledzić piśmiennictwo o Małopolsce, w tym również o naszym mieście i powiecie.

Każdy użytkownik może w wygodny sposób skorzystać z jej zasobów, które tworzy Wojewódzka Biblioteka Publiczna wspólnie z 24 samorządowymi powiatowymi bibliotekami publicznymi województwa małopolskiego, w tym z bocheńską Biblioteką. Baza jest dostępna pod adresem: www.bibliografia.malopolska.pl oraz na stronie www.biblioteka-bochnia.pl w zakładce Katalogi i Bibliografie.

Bibliografia Małopolski liczy obecnie ponad 250 tys. opisów dokumentów – w przeważającej większości wydanych po 2000 roku – i stale się powiększa. Codziennie bibliografowie z bibliotek publicznych województwa małopolskiego wprowadzają do bazy nowe dane. Do wspólnych zasobów włączona została Bibliografia Bochni, tworzona w wersji elektronicznej od 2011 roku i wykazująca piśmiennictwo, które ukazało się po 2010 roku.

Dla zilustrowania różnorodności i bogactwa informacji gromadzonych w Bibliografii Małopolski powiemy tylko, że bibliografia dokumentuje prace autorstwa ok. 35 tys. uczonych, pisarzy, dziennikarzy i publicystów, które informują o 30 tys. osób związanych z regionem, 13,5 tys. instytucji, ponad 7 tys. imprez organizowanych w województwie małopolskim oraz 2,6 tys. miejscowościach i innych jednostkach geograficznych województwa.

Bibliografia Małopolski – to baza zawierająca wykaz piśmiennictwa poświęconego Małopolsce w dwojakim znaczeniu: powstałemu w 1999 r. województwu małopolskiemu oraz określanemu tą nazwą regionowi historyczno-geograficznemu. Bibliografia informuje o piśmiennictwie naukowym, popularnonaukowym, informacyjnym i publicystycznym prezentującym, w ujęciu historycznym i współczesnym, wszystkie dziedziny życia publicznego Małopolski: naukę, kulturę, oświatę, dzieje polityczne, gospodarcze, społeczne i duchowe. Znajdziemy tu informacje o monografiach dotyczących poszczególnych okręgów, miejscowości i parafii województwa, krakowskich i małopolskich seriach wydawniczych, wydawnictwach źródłowych, przewodnikach turystycznych, albumach fotograficznych, księgach jubileuszowych, katalogach zbiorów bibliotecznych, biografiach, pamiętnikach i wspomnieniach osób związanych z Krakowem i regionem, opracowaniach o szkolnictwie wyższym, oświacie, muzeach i ich zbiorach, wydawnictwach towarzystw regionalnych, wybranych utworach literatury pięknej i krytycznoliterackiej, zbiorach pieśni i przyśpiewek, dziełach twórców, którzy są związani z regionem poprzez treść swoich utworów.

Bibliografia jest jedynym źródłem informującym o zawartości prasy lokalnej i środowiskowej. Zawiera opisy artykułów publikowanych w kilkuset czasopismach wydawanych przez małopolskie samorządy terytorialne, instytucje kultury, instytucje edukacyjne, gospodarcze, parafie, regionalne stowarzyszenia, fundacje etc.