Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2014-05-20 15:20:19 przez system

Bursa: konkurs poezji dla gimnazjalistów

Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni zaprasza gimnazjalistów powiatu bocheńskiego do wzięcia udziału w III edycji konkursu recytatorskiego „Kraina Poezji”, organizowanego pod patronatem starosty bocheńskiego. W tym roku konkurs poświęcony jest pamięci Jana Pawła II.

Konkurs odbędzie się w środę 28 maja o godzinie 10.00 w Bursie Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 67.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 611 76 73 lub www.bursa.bochnia.pl.

Czas Bocheński jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Regulamin konkursu:

I. Cele:
- poszerzenie znajomości twórczości Jana Pawła II od lat młodości do końca pontyfikatu
- uwrażliwianie na mądrość życiową i wskazówki zawarte w słowach wielkiego Polaka
- rozwijanie zainteresowań literackich
- propagowanie piękna poezji
- kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich
- umożliwienie młodzieży konfrontacji własnych osiągnięć z osiągnięciami kolegów.

II. warunki uczestnictwa:
Konkurs recytatorski Kraina Poezji „Pamięci Jana Pawła II” przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych. Przesłuchania odbędą się 28 maja 2014 r. (środa) od godz. 10ºº.

  • Placówka zgłasza do konkursu najwyżej dwóch uczestników.
  • Każdy uczestnik przygotowuje dwa utwory / fragmenty utworów.
  • Czas prezentacji utworów nie może przekraczać 10 minut. Dobór repertuaru konkursowego pozostaje w gestii wykonawcy.
  • Program należy wykonać z pamięci.
  • Uczestników będzie oceniać jury powołane przez organizatora.
  • Za dojazdy młodzieży, ubezpieczenie i opiekę odpowiedzialna jest dyrekcja delegującej placówki.
  • Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do 23 maja 2014 r. na adres: Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego, 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 67, tel./fax 14 611 76 73, e-mail: bursa@powiat.bochnia.pl

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu konkursu.