Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2012-06-10 17:03:36 przez system

Camerata Cracovia w Pałacu Żeleńskich

Marta i Ireneusz Trybulcowie zapraszają w niedzielę 17 czerwca o godz. 18.00 do pałacu w Grodkowicach (gmina Kłaj, powiat wielicki) na drugi w tym roku koncert z cyklu Muzyka w Pałacu Żeleńskich.

Wystąpi zespół muzyki dawnej Camerata Cracovia razem z bandurzystą ukraińskim, Dmytro Hubjakiem. Zespół zagra w składzie: Marta Trybulec – sopran, Ada Bujak – sopran, Justyna Krusz – gamba, Ireneusz Trybulec – lutnia.
Koncert wiąże się z 25-leciem zespołu.

W programie dawne pieśni (‘kanty”) ukraińskie, rosyjskie i polskie.

Festiwal „Muzyka w Pałacu Żeleńskich” odbywa się już od 15 lat. Brali w nim udział znani wykonawcy, muzycy i aktorzy, m.in. Elżbieta Towarnicka, Grzegorz Turnau, Maciej Zembaty, gitarzysta Krzysztof Pełech, zespół Camerata Cracovia, „Reiner Trio”, „Obligato”, pianista Paweł Kubica, gitarzysta Jan Oberek, Anna Dymna, Jerzy Trela, Edward Lubaszenko, Andrzej Grabowski, Krzysztof Globisz, i wielu innych.

W Grodkowicach urodził się w 1837 roku Władysław Żeleński, wybitny polski kompozytor, twórca pieśni, oper, symfonii, wychowawca wielu pokoleń polskich muzyków. Majątek grodkowicki to także miejsce wakacyjnych pobytów literata i publicysty Tadeusz Boya-Żeleńskiego, syna kompozytora.
Obecny pałac pochodzi z 1902 roku i powstał na miejscu dawnego dworu ziemiańskiego z końca XVII wieku.

Dojazd z Bochni drogą E 40 w kierunku Wieliczki (10 km; Grodkowice to następna miejscowość za Targowiskiem, po lewej stronie drogi).

Wstęp wolny.

W programie koncertu znajdują się kanty ukraińskie (a wśród nich dwa pochodzące z nieistniejącego już dziś rękopisu Dominika Rudnickiego z pocz. XVIII w., który spłonął w czasie wojny w Bibliotece Krasińskich), 3-głosowe kanty rosyjskie z jednego z rękopisów moskiewskich z XVIII w., a także nieznane polskie pieśni zapisane w tamtejszych rękopisach z XVII-wiecznych, pomiędzy kantami czysto ruskimi. Te zasługujące na szczególną uwagę pieśni polskie rozpowszechniły się w Rosji w XVII wieku, z mniej lub bardziej zniekształconym tekstem, i w konsekwencji zostały zapisane w 20 zachowanych rękopisach kantów, pomiędzy pieśniami ruskimi. Ich teksty, m.in. psalmy w przekładzie Kochanowskiego, zanotowane zostały cyrylicą, w transliteracji. Jest to nieznane źródło literackie i muzyczne, dzięki któremu możemy poszerzyć zasób zachowanych zabytków naszej kultury staropolskiej. Ogromna ilość tych pieśni polskich ze źródeł rosyjskich (jest ich łącznie ok. 150, nie licząc wariantów), nie była dotąd przedmiotem badań muzykologicznych. Tematyka utworów jest w przeważającej mierze religijna, ale znajdują się tam również pieśni świeckie, gł. historyczne, opisujące wydarzenia militarne na kresach ówczesnej Rzeczypospolitej. Tylko do części pieśni udało się odnaleźć konkordancje tekstowe; większość to utwory nieznane i nie zachowane na terenie Polski. Rozpowszechnienie się w Rosji czysto polskiego repertuaru pieśniowego, świadczy o mocnych kontaktach kulturalnych i muzycznych między Polską i Rusią w XVII i na początku XVIII wieku.
Premiera w/w programu odbyła się w listopadzie ubiegłego roku na koncercie w auli Akademii Muzycznej „Florianka” w Krakowie.

Informacje o wykonawcach:

Dmytro Hubjak, wybitny ukraiński bandurzysta to reprezentant młodszego pokolenia wirtuozów grających na tym instrumencie. Jest absolwentem Lwowskiej Akademii Muzycznej, laureatem konkursów międzynarodowych z zakresu gry na tym instrumencie. Od kilkunastu lat koncertuje w swoim kraju i za granicą; występuje solo, a także z zespołami instrumentalnymi i wokalnymi oraz z orkiestrami. Gra na 2 typach bandury: kijowskiej i charkowskiej. Jest docentem Ternopilskiego Nacjonalnego Uniwersytetu im. W. Hnatiuka oraz artystą teatru dramatycznego.

Zespół Muzyki Dawnej Camerata Cracovia powstał w 1987 roku. Jego założycielem jest lutnista Ireneusz Trybulec. „Camerata Cracovia” wykonuje muzykę renesansu i baroku na dawnych instrumentach. Koncertuje w różnych składach uzależnionych od potrzeb repertuarowych. Istotną pozycję w programach zespołu stanowi mało znana i nie publikowana dawna muzyka polska oraz muzyka innych krajów słowiańskich z tego okresu, a także twórczość dokumentująca powiązania w tej dziedzinie między Polską i różnymi krajami Europy.

W pierwszych latach istnienia zespół koncertował poprzez Krajowe Biuro Koncertowe. Do chwili obecnej wystąpił w większości zabytkowych miejsc w Polsce, w których organizowane są koncerty i festiwale, natomiast za granicą muzycy koncertowali w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Czechach, na Słowacji, Ukrainie, w Rumunii, Mołdawii i na Litwie. Zespół nagrywał także programy telewizyjne.

Przez 7 lat „Camerata Cracovia” realizowała projekt kulturalny wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej p.n. Muzyka dawnej Europy - Niemcy i Polska, ukazujący powiązania w dziedzinie muzyki między tymi krajami w dawnych wiekach. Jego uwieńczeniem było nagranie płytowe p.t. Polsko-niemieckie związki muzyczne (1999). W 1997 roku zespół wydał swoją pierwszą płytę CD zatytułowaną Muzyka w dawnej Polsce, natomiast w roku 2003 ukazał się album Jan Kochanowski – Poezja i Muzyka, nagrany na lutni solo przez Ireneusza Trybulca wraz z aktorami – Anną Dymną, Jerzym Trelą i Janem Korwin-Kochanowskim. „Camerata Cracovia” zajmuje się także popularyzacją poezji Kochanowskiego poza Polską, współpracując z aktorami zagranicznymi, którzy czytają na koncertach wiersze Kochanowskiego z zachowanych dawnych przekładów na języki obce.
W 2002 r. z inicjatywy Ireneusza Trybulca odbyło się w Polsce prawykonanie sonat skrzypcowych Henryka Dobeliusa, nowoodkrytego kompozytora polskiego baroku.

Zainteresowania zespołu kierują się także na polską muzykę reformacyjną (m.in. pieśni ariańskie).