Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2009-01-20 01:33:37 przez system

Co działo się w Archiwum w 2008 roku?

Styczeń to czas podsumowań zeszłorocznej działalności i snucia - nie zawsze optymistycznych - planów na rok nowy. Na naszych łamach zrobiło to już paru lokalnych polityków i działaczy kultury. Obszerne sprawozdanie otrzymaliśmy też od Joanny Potasz, kierownik Archiwum Państwowego w Bochni.

W 2008 roku do najważniejszych wydarzeń zorganizowanych przez AP Kraków Oddział w Bochni zaliczyć można wystawy:
- zorganizowaną z okazji 755-lecia Bochni pt. "Bochnia w okresie staropolskim" eksponowana w dniach 4 marca - 7 kwietnia, która prezentowała ówczesne realia miasta, jego rolę gospodarczą i polityczną, przywileje królewskie, zabudowę, kopalnię soli, cechy miejskie, wkład cudzoziemców w dzieje Bochni, postaci św. Kingi, księcia Bolesława Wstydliwego i króla Kazimierza Wielkiego. Wystawę przygotowano wykorzystując zbiory własne oddziału oraz Archiwum Państwowego w Krakowie - Oddziału na Wawelu, Siennej, Lubicz, O.O. Cystersów w Mogile, bocheńskich parafii, Muzeum im. St. Fischera w Bochni, Saskiego Głównego Archiwum Państwowego w Dreźnie (Sächsisches Hauptstaatsarchiv - skany najstarszych map bocheńskiej kopalni), archiwum zakładowego Kopalni Soli w Bochni i zbiorów prywatnych.

  • wystawa "Bochnia w PRL-u" w ramach realizacji II etapu programu Socrates Commenius z Gimnazjum nr 1 w Bochni w oparciu o autentyczne fotografie, materiały archiwalne, oryginalne przedmioty i wspomnienia bochnian. Poszczególne pomieszczenia "udawały" PRL sklep, kuchnię, szkołę, biuro, Pewex, itd. Udało się także zaprezentować fragment wystawy IPN pt. Twarze bocheńskiej bezpieki i oryginalne druki Solidarności ze stanu wojennego. Wystawa czynna była od dnia 12 maja do 30 czerwca ub. r.

  • wystawa "30 lat Pontyfikatu Jana Pawła II" — eksponowana w siedzibie Oddziału od 16 X do 20 XI ukazująca na tle ogólnie znanych wydarzeń związki papieża z powiatem bocheńskim. Łącznie wystawy zwiedziły 3194 osoby.

Archiwum współpracowało również przy organizacji szeregu wystaw, takich jak: -"Dzień papieski" na Rynku w Bochni, "110-rocznica urodzin gen. L. Okulickiego" oraz "Prezentacja Bochni i powiatu".
Pracownicy Oddziału Archiwum w Bochni przeprowadzili w 2008 roku dwa pokazy multimedialne oraz wygłosili szereg referatów na konferencjach naukowych- zorganizowanych przez NDAP w Warszawie "Problemy opracowania materiałów audiowizualnych w archiwach państwowych". Podczas Międzynarodowej Konferencji Archiwów Europy Środkowej pt. "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w naszym miescie 12 września 2008 r. Joanna Potasz mówiła o "wkładzie mniejszości narodowych w dzieje Bochni".
Przez cały rok 2008 bocheński Oddział czynnie współpracował z wieloma szkołami i instytucjami, z których najbardziej spektakularna była współpraca z telewizją Discovery Historia w Krakowie. Dzięki nawiązanej wcześniej kontaktom z TVN otrzymano unikatowe nagrania fragmentów baz i programów emitowanych na antenie TVN i TVN Discovery Historia w celu przygotowania referatów na sesję zorganizowaną przez NDAP w Warszawie. Pracownicy TVN pomogli również w opracowania posiadanych materiałów audiowizualnych i budowania struktury słów kluczowych.

Dzięki nawiązanemu kontaktowi z p. Jakubem Karysiem z TVN, reżyserem dwuodcinkowego filmu dokumentalnego poświęconego Żydom krakowskim, 7 września nagrano wywiad z Aleksandrem Gudfreundem, przedwojennym mieszkańcem Bochni, który przeżył jako dziecko getto w Bochni, a obecnie od lat mieszka w Izraelu. Zakończenie realizacji tego przedsięwzięcia, pomyślanego dla uczczenie 65 rocznicy likwidacji getta zależy od pozyskania ewentualnych sponsorów.

Po raz pierwszy, dzięki uzyskanej dotacji z UM w Bochni, wydano publikację pt. "Bochnia naszych dziadków i pradziadków w latach 1900-1945". Zawierająca oryginalne dokumenty, zdjęcia, projekty ze zbiorów naszego oddziału, a także od osób prywatnych oraz fragmenty wywiadów udzielonych przez najstarszych mieszkańców Bochni.

Plany na 2009 rok, bardzo interesujące dla mieszkańców Bochni, zależą niestety od pozyskanych środków finansowych. Dlatego, jak co roku, wiele publikacji zostanie najprawdopodobniej odłożonych do lamusa.