Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2019-07-09 21:05:32 przez system

Czy epitafium może być dowcipne?

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni serdecznie zapraszana wakacyjne spotkanie w ramach Muzealnej Akademii Historycznej: Tu leży Guzik między dwiema pętelkami…

O inskrypcjach, symbolach i fotografiach nagrobnych opowie Iwona Zawidzka

  • Czy epitafium nagrobne może być dowcipne?
  • Czy nagrobek może być dziełem sztuki? Komu potrzebna jest fotografia nagrobna?
  • Co i o kim mówią cmentarze?

Piątek, 12 lipca, godz. 17.30, Rynek 20, hol na parterze muzeum