Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2016-02-15 13:24:34 przez system

Eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Miejski Dom Kultury w Bochni oraz Towarzystwo Kultury Teatralnej zapraszają młodzież ponadgimnazjalną i osoby dorosłe na eliminacje do 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Etap powiatowy odbędzie się 3 marca 2016 r. o godz. 10 w Miejskim Domu Kultury.

Konkurs zostanie poprowadzony w formie 4 odrębnych turniejów:
1. Turniej recytatorski
- repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;
- łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
2. Turniej „Wywiedzione ze słowa”
- repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów);
- dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem);
- czas występu nie może przekroczyć 7 minut.
3. Turniej teatrów jednego aktora
- obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 minut).
4.Turniej poezji śpiewanej
- repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany;
- uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany;
- łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut;
- przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę.

Podane zasady turnieju obowiązują do przeglądów wojewódzkich włącznie; w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.

Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu, którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach oraz złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 26 lutego 2016 roku w sekretariacie MDK (ul. Regis 1, Bochnia). Regulamin, informacje dodatkowe oraz karty zgłoszeń można pobrać ze strony internetowej www.mdk.bochnia.pl oraz w sekretariacie MDK, czynnym od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16.

Termin zgłoszenia: do 26 lutego 2016 r.
Eliminacje: 3 marca 2016 r., godz. 10:00
Miejsce eliminacji: Miejski Dom Kultury w Bochni (sala kameralna), ul. Regis 1.