Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2014-10-10 07:55:05 przez system

Eliminacje do „Żołnierskiego Mormorando”

XII Małopolskie Retrospekcje Piosenki Żołnierskiej „Żołnierskie Mormorando”, jako przedsięwzięcie kulturalno-edukacyjne, jest projektem skierowanym do społeczności Województwa Małopolskiego.

Ideą tego konkursu jest propagowanie wśród młodego pokolenia wartości patriotycznych oraz popularyzowanie historii Polski w przystępny i przyjemny sposób.

Odkrywanie historii narodu nie tylko przynosi wymierne, edukacyjne efekty, ale również wzmacnia tożsamość kulturową i więzi rodzinne. Przedsięwzięcie składa się z trzech etapów. Pierwszy o charakterze lokalnym, to wewnętrzne eliminacje w szkołach i placówkach oświatowych, których założeniem jest wyłonienie przedstawicieli na konkurs.

5 listopada o godz. 10.00 w siedzibie wiśnickiego Miejskiego Ośrodka Kultury odbędzie się drugi etap, będący zasadniczą częścią konkursu, w którym komisja artystyczna wskaże laureatów.

W trzecim etapie, „Koncercie Laureatów”, który odbędzie się 11 listopada, zostanie zrealizowane widowisko muzyczne o charakterze festiwalu.