Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2015-02-03 15:23:55 przez system

Eliminacje powiatowe do 60. Konkursu Recytatorskiego

Miejski Dom Kultury w Bochni oraz Towarzystwo Kultury Teatralnej zapraszają młodzież ponadgimnazjalną i osoby dorosłe na eliminacje powiatowe do 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, które odbędą się 24 marca.

Konkurs zostanie poprowadzony w formie 4 odrębnych turniejów:
1. Turniej recytatorski
- repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;
- łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

 1. Turniej „Wywiedzione ze słowa"
 2. repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów);
 3. dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem);
 4. czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

 5. Turniej teatrów jednego aktora

 6. obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 minut).

 7. Turniej poezji śpiewanej

 8. repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany;
 9. uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany;
 10. łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut;
 11. przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę.

Uwaga: podane zasady tego turnieju obowiązują do przeglądów wojewódzkich włącznie; w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.

Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu, którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach oraz zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 20 marca 2015 roku w sekretariacie MDK (ul. Regis 1, Bochnia). Regulamin, informacje dodatkowe oraz karty zgłoszeń, do pobrania na stronie internetowej www.mdk.bochnia.pl oraz w sekretariacie MDK, czynnym od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16.

Termin zgłoszenia: do 20 marca 2015 r.
Eliminacje: 24 marca 2015 r., godz. 10:00
Adres placówki: Miejski Dom Kultury (sala kameralna), ul. Regis 1, 32-700 Bochnia