Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2008-12-18 07:08:12 przez system

Kąpiel w węglanie magnezu

Dzisiaj w Uzdrowisku Kopalni Soli Bochnia miało miejsce niezwykłe spotkanie. Zaprezentowano na nim wyniki prac konserwacyjnych, które Pracownia Konserwacji Papieru Biblioteki Jagiellońskiej przeprowadziła na 10 najcenniejszych bocheńskich mapach salinarnych.

Zgromadzeni mogli zapoznać się z wynikami żmudnych prac, które przeprowadzono w celu odzyskania dawnego blasku starych map kopalni soli (ale nie tylko), przechowywanych w bocheńskim muzeum. Można było poznać tajniki prac konserwacyjnych, ale przede wszystkim zapoznać się z ich wynikami, gdyż oryginały map zostały udostępnione uczestnikom spotkania.

Konserwacja została dokonana ze środków, uzyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.