Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2008-07-04 10:29:34 przez system

Kino pod chmurką

Krótko ale pracowicie i owocnie - tak w skrócie podsumować można, trwające tydzień, bezpłatne warsztaty filmowe w Miejskim Domu Kultury. Od 23 do 27 czerwca, do późnych godzin nocnych, grupy warsztatowe ciężko pracowały na planach filmowych. Dzięki temu za kilka dni będziemy mieli okazję podziwiać efekt w postaci dwóch filmów, zdradzimy tylko, że obie produkcje to horrory.

Warsztaty prowadzili Miron Wojdyło i Jim Kambeitz, znani i nagradzani w dziedzinie sztuki filmowej. Panowie zapoznali uczestników z tajnikami swego zawodu. Podczas warsztatów uczestnicy zdobyli wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu realizacji filmowej. W programie znalazły się między innymi: ćwiczenia podczas pracy na autentycznym planie filmowym, eksperymenty z kamerą, światłem i montażem. Celem warsztatów było podniesienie kompetencji w zakresie odbioru twórczości filmowej, a także przygotowanie teoretyczne i praktyczne do udziału w tegorocznej (drugiej) edycji konkursu "15000 klatek o Bochni" (w pierwszej edycji konkursu, rozstrzygniętej we wrześniu 2007r. zwyciężył film "Cieniom"). Produkcje warsztatowiczów zaprezentujemy w kinie letnim, w ogrodzie MDK, o terminie premiery poinformujemy na bocheńskich portalach internetowych oraz stronach www.mdk.bochnia.pl.
Projekt został dofinansowany w ramach dotacji z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

15000 KLATEK O BOCHNI Warsztaty były wstępem do ogłoszenia drugiej edycji konkursu "15000 klatek o Bochni". Organizatorzy liczą na dużą ilość prac konkursowych. W konkursie na amatorski film o Bochni przewidziano cenne nagrody, udział w nim, może wziąć każdy amator (nie mogą w nim brać udziału zawodowi twórcy oraz absolwenci i studenci szkół filmowych). Zależy nam na uzyskaniu w dowolnej formie (np. fabuła, dokument, reportaż, wywiad) filmowego obrazu Bochni, który później moglibyśmy prezentować na pokazach specjalnych, przeglądach, itp. Film wraz z kartą należy dostarczyć do 1 września 2008r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 11 września 2008 r. Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na www.mdk.bochnia.pl i www.kino.bochnia.pl. Warsztaty były wstępem do ogłoszenia drugiej edycji konkursu "15000 klatek o Bochni". Organizatorzy liczą na dużą ilość prac konkursowych. W konkursie na amatorski film o Bochni przewidziano cenne nagrody, udział w nim, może wziąć każdy amator (nie mogą w nim brać udziału zawodowi twórcy oraz absolwenci i studenci szkół filmowych). Zależy nam na uzyskaniu w dowolnej formie (np. fabuła, dokument, reportaż, wywiad) filmowego obrazu Bochni, który później moglibyśmy prezentować na pokazach specjalnych, przeglądach, itp. Film wraz z kartą należy dostarczyć do 1 września 2008r.Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 11 września 2008 r. Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na i .

KINO LETNIE

Sukcesem zakończył się, trwający 5 dni, cykl projekcji "W Ogrodzie X Muzy, czyli Kino Letnie w MDK." Organizatorzy zaproponowali widzom kino nowelowe, przez kilka dni można było zobaczyć między innymi: Zakochany Paryż, 11′09′’01, etiudy i animacje nagrodzone i wyróżnione w konkursie Etiuda&Anima. Pogoda sprzyjała, wszystkie projekcje wyświetlono w ogrodzie Miejskiego Domu Kultury, który wcześniej przez organizatorów niewykorzystany, sprawdził się doskonale w roli sali kinowej pod chmurką. Bezpłatne projekcje odbyły się dzięki otrzymanej przez MDK dotacji z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz przy okazji bezpłatnych warsztatów filmowych. Sympatycy dużego ekranu liczą na kontynuację dobrze rozpoczętych wakacji z filmem, mamy nadzieję, że niebawem do ogrodu kinowego wrócimy z nowym repertuarem. Na początek zaprosimy na premierę dwóch produkcji filmowych — horrorów, przygotowanych przez uczestników warsztatów filmowych. O szczegółach poinformujemy na bocheńskich portalach internetowych i stronach: www.kino.bochnia.pl i www.mdk.bochnia.pl.

Miejski Dom Kultury - Kino Regis
ul. Regis 1 32 - 700 Bochnia
tel. 014/611 69 35, fax 014/611 81 69
www.mdk.bochnia.pl, www.okf.prv.pl, www.kino.bochnia.pl KONKURS NA AMATORSKI FILM "15 000 klatek o Bochni"

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów (nie mogą w nim brać udziału zawodowi twórcy oraz absolwenci i studenci szkół filmowych)

Tematyka filmów konkursowych:
Organizatorom zależy na uzyskaniu oryginalnych, autorskich wypowiedzi na temat naszego miasta i życia mieszkańców Bochni.
Dopuszczalne są różne formy wypowiedzi: fabuła, dokument, reportaż, reklama, wywiad, impresja, teledysk, pastisz, itp.

Warunki techniczne:
- film zgłaszany do konkursu musi być zrealizowany technik_b9 video i zapisany na płycie DVD
- czas projekcji nie może przekraczać 10 minut
- wymagana jest czołówka filmu: tytuł i nazwisko reżysera
- płyta opatrzona ma być opisem zawierającym : tytuł i czas filmu oraz nazwisko autora
- jeden autor może zgłosić maksymalnie trzy filmy.
Warunkiem przyjęcia filmu do konkursu jest dołączenie wypełnionej karty uczestnictwa.
Każdy zgłoszony film podlegać będzie wstępnej ocenie Komisji Kwalifikacyjnej, która podejmie decyzję o dopuszczeniu filmów do konkursu. Filmy zakwalifikowane oceniane będą przez Jury, powołane przez organizatorów. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej i Jury są ostateczne i niepodważalne.
Twórcy filmów konkursowych rywalizować będą o I, II i III miejsce. Jury może zadecydować o innym podziale nagród.
Nagrodzone filmy będą prezentowane na publicznych pokazach.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez autorów filmów postanowień ustawy o prawach autorskich.

Film wraz z kartą uczestnictwa należy dostarczyć (osobiście lub przesyłką) do 1 września (poniedziałek) 2008 roku do godziny 15.00 na adres: Miejski Dom Kultury, ul. Regis 1, 32 — 700 Bochnia.
Od nagród o wartości powyżej 760 zł pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%.
Karty uczestnictwa wydawane są w sekretariacie MDK w godz. 8.00 — 19.00.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można u organizatorów — osobiście lub telefonicznie w godz.8.00 — 19.00, tel. 014 611-69-35 lub na stronach internetowych www.mdk.bochnia.pl.

(Inf. prasowa)