Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2012-02-28 15:36:02 przez system

Konkurs poetycki

<html />

Oddział dla Dzieci i Młodzieży Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Bochni zapraszają utalentowanych literacko uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do wzięcia udziału w konkursie poetyckim pt. „Od pierwszych wersów już na cała życie…”

Konkurs, współfinansowany ze środków miasta, odbędzie się w ramach projektu „W krainie uśmiechniętej książki”, koordynowanego przez Koło SBP, realizowanego przy współpracy z Biblioteką. Do wzięcia udziału w konkursie i zaprezentowania własnej twórczości poetyckiej Biblioteka zachęca dzieci i młodzież o zainteresowaniach i talencie literackim.

Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie przynajmniej trzech niepublikowanych dotychczas utworów poetyckich o dowolnej tematyce.

Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów będący mieszkańcami powiatu bocheńskiego.
2. Do konkursu można przedstawić 3 utwory własne, dotychczas niepublikowane i nie nagradzane.
3. Nadesłane wiersze należy podpisać godłem (symbolem lub znakiem graficznym), z podaniem swego wieku. Rozwiązanie godła (imię, nazwisko, dokładny adres, telefon i nazwę szkoły, do której uczęszczasz) trzeba umieścić w drugiej, zaklejonej kopercie, oznaczoną tym godłem.
4. Wiersze i kopertę z godłem należy przesłać na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni ul. A. Mickiewicza 5, 32-700 Bochnia, z dopiskiem „Konkurs literacki” lub dostarcz do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży - II piętro.
5. Termin nadsyłania prac mija 30 marca 2012 r.
6. Utwory oceni jury, powołane przez Dyrektora PiMBP.
7. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 18 kwietnia 2012 r. Szczegółowe informacje zostaną udzielone telefonicznie.
8. Podczas uroczystości odbędą się warsztaty literackie dla uczestników konkursu, poprowadzone przez znanego poetę i dziennikarza Józefa Barana.
9. Najlepsze wiersze będą opublikowane.
10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, a dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży (tel. 14 614 52 23)