Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2014-06-15 11:41:40 przez system

Kopalnia od roku na liście UNESCO

Obelisk w rocznicę historycznej daty dla bocheńskiej saliny

W piątek 13 czerwca koło szybu Campi bocheńskiej Kopalni Soli został uroczyście odsłonięty obelisk, przypominający wpisanie bocheńskiej saliny na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Inskrypcja, umieszczona na tablicy w trzech językach (polskim, francuskim i angielskim), brzmi:
„Kopalnia soli w Bochni dokumentuje kulturę materialną i duchową europejskich górników. Jako zabytek odzwierciedla wszystkie historyczne etapy rozwoju techniki górniczej od XIII w. do XX w. Chodniki, podziemne komory i ich wyposażenie oraz zachowane urządzenia i narzędzia dokumentują dawne systemy eksploatacji złóż soli kamiennej, odwodnienia, oświetlenia i wentylacji kopalni, ukazują w kontekście historycznym zmagania ludzi z naturą, która reprezentuje solny górotwór”.

Przypomnijmy, że decyzję o połączeniu bocheńskiej kopalni, wielickiego zamku żupnego i kopalni w Wieliczce w jeden obiekt UNESCO pod nazwą "Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni" podjął 23 czerwca 2013 r. Komitet ds. Światowego Dziedzictwa na posiedzeniu w Phnom Penh.