Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2009-12-08 07:39:03 przez system

Mało chętnych na rękodzielnictwo

Do 15 grudnia przedłużono termin składania prac w konkursie na Rękodzielniczą Pamiątkę Bocheńską, ogłoszonym przez Stowarzyszenie Kotłownia, Miejski Dom Kultury w Bochni oraz Cepelię.

Celem konkursu jest promowanie twórczości amatorów — artystów — rzemieślników bocheńskich, pozyskanie oryginalnych prac "lokalnych pamiątek" symbolizujących walory turystyczne, kulturowe i ekologiczne Bochni i okolic. Ponadto intencją organizatorów jest zachęcenie mieszkańców do promocji naszego regionu poprzez wykonanie prac rękodzielniczych, podkreślających ich lokalną specyfikę i oryginalną tradycję.

W konkursie przewidziano nagrody pieniężne, pula nagród wynosi 2400 zł brutto. Prace wykonane techniką dowolną należy składać w sekretariacie MDK w terminie do wtorku 15 grudnia. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 2 prace. Rozstrzygnięcie konkursu o ogłoszenie zwycięzców nastąpi do końca roku.

Z uwagi na fakt złożeni jedynie 7 prac konkursowych, ustalono nowy termin składania prac.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa do pobrania ze strony www.mdk.bochnia.pl oraz w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury. Informacji udziela MDK — 014 611 69 01.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu: "Konkurs na rękodzielniczą pamiątkę bocheńską", dofinansowanego ze środków Miasta Bochni.