Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2018-05-04 13:22:49 przez system

Matura 2018 - zobacz arkusze egzaminacyjne

W dniu dzisiejszym o godzinie 9:00 maturzyści rozpoczęli zmagania z trudami egzaminu dojrzałości. Pierwszy obowiązkowy pisemny egzamin z języka polskiego.

Wiadomo już jakie były tematy rozprawek na dzisiejszej maturze z języka polskiego. Maturzyści AD 2018 musieli się zmierzyć z prozą Bolesława Prusa albo z poezją Ernesta Brylla.

"Czy tęsknota jest siłą napędzającą ludzkie życie czy niszczącą? Odpowiedz na podstawie fragmentu "Lalki". Można wybrać również inne teksty" tak brzmiał temat z prozy.

Miłośnicy poezji musieli dokonać analizy wiersza Brylla "Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają”.

Oprócz rozprawki należało też streścić tekst "Profesja stulecia", a także, bardzo ciekawe zadanie, przetłumaczyć tekst pisany mową potoczną ma język urzędowy.

Na początek maturzyści przystępują do trzech egzaminów pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzamin maturalny stanowi potwierdzenie ich dotychczasowych osiągnięć, poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie tych przedmiotów. Zastępuje on również wstępny egzamin do szkół wyższych, które wykorzystują jego wyniki z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako jedno z kryteriów w procesie rekrutacji.

Ze szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński do matury przystąpiło 732 tegorocznych absolwentów :

I Liceum Ogólnokształcące iw Bochni: 255

II Liceum Ogólnokształcące w Bochni: 52

Zespół Szkół nr 1 w Bochni: 228

Zespół Szkół nr 2 w Bochni: 66

Zespół Szkół nr 3 w Bochni: 121

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie: 10

Zobacz i pobierz arkusze:


j. polski – nowa formuła - poz. podstawowy

j. polski – stara formuła - poz. podstawowy