Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2013-04-24 16:57:09 przez system

Młode Talenty na start

Miejski Dom Kultury w Bochni zaprasza do udziału w Przeglądzie Młode Talenty, który kierowany jest do osób w wieku od 3 do 19 lat, rozwijających swoje pasje, wykraczające poza przedszkolne i szkolne programy edukacyjne.

Celem Przeglądu jest wyłonienie Laureatów tytułu Młody Talent, w czterech kategoriach artystycznych: aktorskiej - teatr, kabaret, konferansjer, tanecznej – wszystkie formy tańca, wokalno – muzycznej - śpiew, gra na instrumentach, szczególnych umiejętności - akrobatyka, gimnastyka itp.

Regulamin i karta zgłoszenia uczestnictwa są dostępne na naszej stronie internetowej oraz na www.mdkbochnia.pl lub sekretariacie MDK. Czytelnie wypełnione karty zgłoszenia należy składać do dnia 15 maja 2013 roku (osobiście lub pocztą elektroniczną - e-mail mdk@bochnia.pl koniecznie z dopiskiem „zgłoszenie – Przegląd „Młode Talenty 2013”.

Przesłuchanie wszystkich zgłoszonych uczestników (na podstawie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeń) i wyłonienie laureatów tytułu Młody Talent 2013 odbędą się w dniach 20 i 21 maja 2013r., w Hali Widowiskowo – Sportowej, mieszczącej się przy ul. Poniatowskiego 32, od godziny 9.00.

Dla laureatów tytułu Młody Talent 2013 Organizator przewidział nagrody w postaci: główna nagroda - tytuł Młody Talent 2013 i występ podczas Dni Bochni oraz wyróżnienie – dyplom „Wyróżnienie w przeglądzie Młode Talenty 2013” i możliwość występu podczas imprez przeprowadzanych przez Organizatora.