Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2017-10-01 20:30:30 przez system

Muzeum: o pracach dyplomowych Liceum Plastycznego

W najbliższy czwartek 5 października w Muzeum bocheńskim odbędzie się spotkanie z panią Anną Olędzką, która przedstawi Prace dyplomowe uczniów Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu w latach 2007-2017. Spotkanie odbędzie się w związku z przypadającym w tym roku jubileuszem 70-lecia działalności tej zasłużonej dla polskiej plastyki szkoły.

Znana później szeroko w polskim świecie artystycznym szkoła wiśnicka została założona w 1947 roku dzięki staraniom Komitetu Obywatelskiego, którego główną postacią był Stanisław Fischer. Także z tego względu muzeum bocheńskie, przez niego założone i noszące jego imię, stara się, w miarę swoich możliwości, pokazywać także drugie znaczące dzieło swojego patrona – czytamy w zaproszeniu na spotkanie. Równie ważne jest zatem podkreślanie znaczenia tejże szkoły oraz szerokie oddziaływanie poprzez orga­nizowanie i prowadzenie edukacji artystycznej. Wiadomo, że o sile oraz poziomie edukacyjnym i wychowawczym decydują w pierw­szym rzędzie dwa czynniki, nie tylko kompetentni, zaangażowa­ni nauczyciele, ale też utalentowani uczniowie. Sądzimy zatem, że w roku jubileuszowym konstruktywna będzie prezentacja i omó­wienie najciekawszych prac dyplomowych, wykonanych przez nich pod koniec edukacji szkolnej. Ukazują one szerokie spectrum arty­stycznego kształcenia w wiśnickiej szkole w zakresie kilku specjali­zacji: tkaniny artystycznej, ceramiki, renowacji elementów architek­tury i fotografii artystycznej. Stoją za nimi zarówno talent młodych twórców, jak i świadomość dążenia do owej lekkości dzieła, co tak trafnie ujął Michał Anioł: „To, co się w największym wysiłku two­rzy, winno wyglądać tak, jakby powstało szybko, prawie bez wysił­ku, z zupełną łatwością na przekór prawdzie".

Główne uroczystości jubileuszowe związane z 70-leciem wiśnickie- go „Plastyka" odbyły się już wprawdzie w czerwcu, ale październi­kowy wieczór prowadzony przez aktualnie pracującego w tej szkole nauczyciela może być kolejną okazją, nie tylko do wspomnień, ale przede wszystkim poznania talentów artystycznych młodych artystów.