Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2015-02-16 22:29:18 przez system

Muzeum: spotkanie z Martą i Ireneuszem Trybulcami

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni zaprasza 19 lutego o godzinie 17.30 na spotkanie z cyklu Z Bochni w świat. Ze świata do Bochni, podczas którego Marta i Ireneusz Trybulcowie muzycy i twórcy zespołu Camerata Cracovia oraz znakomici animatorzy życia muzycznego zaprezentują archiwalne materiały filmowe oraz najnowsze płyty zespołu i własne.

Z zespołem muzyki dawnej Camerata Cracovia bochnianie zetknęli się po raz pierwszy jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku. Był to czas, kiedy zespół występując często w Bochni, także w muzeum, wyruszał w świat muzyki dawnej – renesansu i baroku.

Publiczność bocheńska do dziś wspomina niezapomniany koncert 28 lutego 2011 roku, zorganizowany z okazji przypadającej wtedy 259. rocznicy lokacji miejskiej Bochni, gdy z muzyką świetnie współbrzmiały fragmenty poezji jednego z pierwszych poetów renesansu - Stanisława Gąsiorka z Bochni, czytane przez znakomitego aktora Edwarda Linde-Lubaszenko. Wcześniej dźwięki lutni Ireneusza Trybulca i sopran Marty Trybulec towarzyszyły symbolicznemu „podniesieniu na piedestał” w 2003 roku fundatora Bochni, księcia Bolesława Wstydliwego.

Dziś Camerata Cracovia powraca do Bochni poprzez opowieść jej założycieli, Martę i Ireneusza Trybulców, filmy dokumentalne o zespole, oraz nagrane, szczególnie intensywnie w ostatnim czasie, płyty. Twórczość zespołu zawsze znamionowały: szacunek dla przeszłości wynikający z autentycznej fascynacji kulturą dawnych epok oraz dorobkiem świetnej a wciąż mało wciąż znanej muzyki polskiej sprzed stuleci, a zarazem dbałość o przekaz muzyczno-wizualny zgodny z duchem epoki, której dotyczy.

Fot. Mirosław Orzechowski.