Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2013-11-15 15:53:51 przez system

Okulice pamiętały o swym wielkim rodaku

W niedzielę 10 listopada w Okulicach odbył się „Wieczór patriotyczny w 115 rocznicę urodzin generała Leopolda Okulickiego”. Uroczystości rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą, podczas której modlono się za spokój duszy Generała oraz w intencji Ojczyzny.

Po Mszy Świętej, w Domu Pielgrzyma rozpoczął się program artystyczny, którego ideą było uczczenie pamięci gen. „Niedźwiadka”, przypomnienie poezji i prozy patriotycznej, pieśni patriotycznych oraz piosenek i pieśni żołnierskich.

W wieczorze wystąpili: uczniowie Szkoły Podstawowej im. Gen. Leopolda Okulickiego w Okulicach, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świniarach, 41 Drużyna Harcerska „Cichociemni”, chór „Złota Jesień,” młodzieżowy zespół „Mezzoforte”, Orkiestra Dętą Okulice oraz zespół Bratucjana Cantans.

Podczas spotkania organizatorzy rozdawali ulotki informacyjne „115 lat temu w Bratucicach”, które były przygotowane w celu przybliżenia uczestnikom wieczoru osoby gen. L. Okulickiego.