Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2012-03-20 16:19:30 przez system

Plastyk gospodarzem Przeglądu Plastycznego

<html />

Od siedmiu lat z inicjatywy Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, corocznie organizowane są Przeglądy Plastyczne z rysunku, malarstwa i rzeźby dla uczniów szkół plastycznych w Polsce.

Ich celem jest dokonanie oceny poziomu kształcenia, prezentacja i promocja utalentowanej młodzieży oraz wymiana doświadczeń pedagogicznych.

W tym roku organizatorem Przeglądu makroregionu południowo wschodniego jest Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu. W dwudniowej imprezie uczestniczą trzej wybrani uczniowie i nauczyciele z jedenastu szkół: czterech z województwa podkarpackiego, jednej z województwa świętokrzyskiego i sześciu z Małopolski.

W czasie Przeglądu sześcioosobowe jury, które stanowią artyści-pedagodzy Akademii Sztuk Pięknych z Gdańska, Warszawy i Krakowa oceni prace przywiezione oraz te powstałe na miejscu. W ramach ćwiczeń uczniowie zrealizują malarskie martwe natury, rysunkowe studium postaci oraz rzeźbione studium głowy (z każdej dziedziny 11 prac). Ekspozycja będzie obejmowała około 200 prac.

W piątek, gdy uczniowie będą realizować ćwiczenia, nauczyciele goście będą zwiedzać malowniczy Wiśnicz, poznając jego zabytki i muzea. Po południu zaś odwiedzą w bocheńskim Muzeum wystawę Waleriana Kasprzyka artystyczne podróże w czasie i przestrzeni, wybitnego akwarelisty i byłego dyrektora wiśnickiego Plastyka.

W sobotę o godz. 9.00 w obecności uczestników, wizytatorów CEA oraz gości jury ogłosi wyniki, wręczając najzdolniejszym dyplomy, które otwierają im drogę do udziału w III etapie Przeglądu, którego efektem są „indeksy” na uczelnie artystyczne (już bez egzaminu).