Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2015-11-23 11:23:13 przez system

Plastyk: konkurs „Świat wokół mnie”

Dyrekcja Liceum Plastycznego im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu ogłasza II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Świat wokół mnie, skierowany do uczniów gimnazjów. Konkurs ma na celu rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej oraz myślenia plastycznego młodego człowieka. Honorowy patronat przyjęli minister edukacji narodowej oraz Centrum Edukacji Artystycznej.

- Zapraszamy gimnazjalistów z całej Polski, do wzięcia udziału i zaprezentowania własnoręcznie wykonanych prac we wskazanych technikach: malarstwie, rysunku, grafice lub fotografii. Termin nadsyłania prac do 12 lutego 2016 r. na adres szkoły (32-720 Nowy Wiśnicz, ul. Bocheńska 6) z dopiskiem „Konkurs” – mówi Elżbieta Kucybała, dyrektor „Plastyka”.

Od wielu lat Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu organizuje seminaria dla nauczycieli plastyki szkół podstawowych oraz gimnazjów. W wyniku wspólnych spotkań zrodziła się myśl zorganizowania konkursu plastycznego dla uczniów. Przez kilka lat konkurs skierowany był do uczniów gimnazjów województwa małopolskiego. Ponieważ cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a do szkoły docierały prośby o rozszerzenie zasięgu, postanowiliśmy przekształcić go na ogólnopolski. Konkurs „Świat wokół mnie” obok pobudzania aktywności plastycznej młodzieży stwarza również możliwość integracji uczniów kreatywnych i uzdolnionych plastycznie. Uczniowie mają możliwość prezentacji wykonanych własnoręcznie prac plastycznych we wskazanych technikach: malarstwo, rysunek, grafika, fotografia. Prace oceni Komisja złożona z artystów plastyków zatrudnionych w szkole. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 22 marca 2016 r. w Dniu Otwartym Liceum Plastycznego im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu na wernisażu wystawy pokonkursowej. Wystawie towarzyszył będzie katalog. Dla uczniów gimnazjów udział w konkursie będzie pewnym wyzwaniem.

Konkurs jest uzupełnieniem treści podstawy programowej edukacji kulturalnej w gimnazjum, ponieważ stwarza możliwość czynnego uczestnictwa uczniów w kulturze. Udział w konkursie, prezentacja własnej twórczości na wystawie zbiorowej, zaistnienie w wydanym katalogu, w mediach, będzie sprzyjało upowszechnianiu kultury plastycznej w Polsce. Idea konkursu uwzględnia też europejskie zalecenia dotyczące kompetencji kluczowych rozwijanych na zajęciach plastycznych, a zwłaszcza kształtowanie świadomości kulturowej obejmującej przekonanie o koniczności uczestnictwa w życiu kulturalnym, wyrażanie siebie poprzez środki rozwijające predyspozycje twórcze, posługiwanie się językiem sztuki.