Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2017-03-12 18:43:57 przez system

Powiat przyznał granty na kulturę

14 projektów kulturalnych zostało wybrane do dofinansowania w 2017 r. ze środków powiatu bocheńskiego. Łącznie organizacje pozarządowe otrzymają 58 900 zł. Pieniądze te trafią do:

1) Stowarzyszenie Górnicze „Sutoris”, Koncerty bocheńskiej Orkiestry Górniczej w Saarlouis - 5 700 zł
2) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich "Literatura i sztuka w bibliotece – zajęcia edukacyjne dla dzieci" - 2 850 zł
3) Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Publikacja „Siła Przyciągania” z dziejów LO - 4 750 zł
4) Polski Związek Niewidomych, koło w Bochni „Biała laska – Międzynarodowy Dzień Niewidomego – Świętem kultury" - 1 900 zł
5) Stowarzyszenie Civitas Christiana, „Ziemia Bocheńska od przeszłości do teraźniejszości – z przeszłości bocheńskiego gimnazjum i liceum 1817-2017” - 1 900 zł
6) Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne w Lipnicy Murowanej, "Wysoka kultura motorem inspiracji lokalnych przedsięwzięć" - 4 750 zł
7) Fundacja „Zawsze Warto” Kraków, Lekcje kultury bocheńskiej – Weekend z Zabytkami 2017 - 3 800 zł
8) Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Baczków, Koncerty Orkiestry Dętej Baczków przy udziale sekcji smyczkowej uczniów uczęszczających do szkół muzycznych powiatu bocheńskiego - 4 750 zł
9) Kółko Rolnicze w Lipnicy Dln., Przy lipnickim stole – międzypokoleniowe warsztaty kulinarne - 2 850 zł
10) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kropla Dobroci” , 10 Festiwal Piosenki ”Integracja Malowana Dźwiękiem” - 9 500 zł
11) Orkiestra Dęta Okulice, Promocja powiatu bocheńskiego przez muzykę podczas koncertów w Polsce i Austrii w 2017 r. - 7 600 zł
12) SRH „Najemnicy Bocheńscy”, Oprawa historyczna imprez patriotycznych na terenie powiatu i promocja powiatu poza jego granicami podczas imprez historycznych - 2 850 zł
13) Stowarzyszenie 60+, Nowy Wiśnicz, XX Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych - 4 275 zł
14) Stowarzyszenie „Tarnawianki”, Święto Gospodyni 2017 - 1 425 zł