Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2021-12-13 21:56:36 przez eb

Ranking bibliotek: Bochnia wysoko

Za nami 11. Edycja ogólnopolskiego Rankingu Bibliotek, którego organizatorami są Instytut Książki i Rzeczpospolita.
W 2021 roku w Rankingu udział wzięło 837 bibliotek (z ponad 2600 uprawnionych) w tym Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni.

Co oceniano? Między innymi powierzchnię biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, średnie zatrudnienie w placówce. Uwzględniano liczbę godzin otwarcia biblioteki, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, książki zakupione w ciągu dziesięciu lat jako procent całego zbioru, różnorodność zbiorów i kupione nowe książki. Przyznawano punkty za dostępne dla czytelników tytuły prasowe w wersji elektronicznej, dostęp do nowych mediów, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Punkty można było uzyskać także za działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne i literackie oraz pozyskane dodatkowe środki finansowe. Punktowano także współpracę bibliotekarzy ze stowarzyszeniami, uczestnictwo pracowników w konferencjach czy seminariach. Opracowując ranking wykorzystano, oprócz uzyskanych poprzez ankiety odpowiedzi, także dane GUS.

Ubiegły rok dla bibliotek, ale i innych instytucji kultury, był bardzo trudny. Okresowo biblioteki pracowały w organicznym wymiarze obsługi czytelnika i prowadzenia działalności kulturalnej: spotkań, lekcji bibliotecznych, imprez, wernisaży czy koncertów. Dlatego w przyszłość patrzą z ostrożnym optymizmem. Jednym z najtrudniejszych zadań jest teraz planowanie działań na przyszły rok gdyż funkcjonowanie biblioteki jest uzależnione od decyzji rządowych związanych z obostrzeniami z powodu pandemii.

Dla bocheńskiej Książnicy na pierwszym miejscu był, jest i będzie czytelnik, zachęcenie go do korzystania z biblioteki, utrzymanie kontaktu z nim, odpowiadanie na jego potrzeby i zainteresowania oraz pozyskanie nowych użytkowników. Jaki będzie 2022 rok? Trudno powiedzieć. Bocheńska Biblioteka przygotowuje się do pracy pełną „parą”: zaplanowano działania promujące książkę i czytelnictwo, napisano wnioski o pozyskanie grantów na działalność bieżącą i innowacyjne formy pracy, mające na celu zainteresowanie czytelnika ofertą biblioteki. Biblioteka zmieniła profil organizowanych imprez, planuje pracę tak, aby sprostać nowej rzeczywistości i wyjść naprzeciw czytelnikowi. Czy się to udaje bocheńskiej Bibliotece? Zdecydowanie tak! Świadczyć o tym mogą wyniki Rankingu Bibliotek. W tym roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni jest na 31 miejscu, w 2019 roku była na 48, w 2018 roku na 35. Czyli cały czas w czołówce rankingu.

Co ogranicza i ujmuje punktacji bocheńskiej Bibliotece? Przede wszystkim: powierzchnia Biblioteki, liczba zatrudnionych osób i nieprzystosowanie biblioteki i filii do obsługi osób niepełnosprawnych. Powód? Lokalizacja Biblioteki jest bardzo dobra, centrum miasta, a filii na jego krańcach i największych osiedlach, ale w budynkach nieprzystosowanych do potrzeb nowoczesnej biblioteki, z małym metrażem i niedostępnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Co jest atutem Biblioteki? Bibliotekarze pełni pomysłów, pasji i chęci do pracy, ale przede wszystkim czytelnicy, którzy kochają obcowanie z książką i kulturą, dla których biblioteka była zawsze miejscem ważnym i odwiedzanym a w obecnych czasach to jedno z antidotum na traumę covidową.