Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2013-06-17 16:05:53 przez system

Rzezawa zaprasza na konkurs kulinarny

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie zaprasza do udziału w konkursie kulinarnym „Regionalne produkty w polskiej gastronomii – mamy czym się chwalić i co promować na naszym stole”.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców obszaru LGD E.O. Cenoma: Kół Gospodyń Wiejskich w tym Stowarzyszeń, Gospodarstw Agroturystycznych oraz osób fizycznych. Konkurs ma charakter otwarty i bezpłatny, jednak ilość uczestników konkursu będzie ograniczona do maksymalnie 20, natomiast nie będzie ograniczona ilość potraw zgłoszonych do konkursu przez poszczególnych uczestników.

Zgłoszenia można dostarczyć osobiście, nadsyłać faksem na numer: 0-14 6859881, za pomocą poczty elektronicznej na adres: kultura@rzezawa.pl, lub drogą pocztową na adres: Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie ul. Kościelna 8, 32 – 765 Rzezawa z dopiskiem „Regionalne produkty w polskiej gastronomii – mamy czym się chwalić i co promować na naszym stole”.