Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2018-10-30 21:32:13 przez system

Sesja historyczna i wystawa Bramy do wieczności

Biblioteka Publiczna w Bochni zaprasza na sesję dotycząca operacji limanowsko-łapanowskiej i działań militarnych w 1914 roku na terenie Bocheńszczyzny, połączoną z otwarciem wystawy fotograficznej Mirosława Mroczka „Bramy do wieczności”, 20 listopada 2018 r. o godz. 17.00 w sali klubu Biblioteki, ul Mickiewicza 5.

Na terenie powiatu bocheńskiego znajdują się cmentarze wojenne z 1914 r. przypominające o działaniach wojennych, które miały miejsce na początku I wojny światowej. Szczególnie ich zagęszczenie obserwujemy w południowej części Bocheńszczyzny. W literaturze przedmiotu oraz publikacjach popularno-naukowych króluje pogląd, że zatrzymanie rosyjskiej ofensywy w 1914 r. miało miejsce w bitwie pod Limanową w grudniu 1914 r i to właśnie ta bitwa przyniosło korzystne dla państw centralnych rozstrzygnięcie.

Czy rzeczywiście tak było? Niektórzy historycy analizując zachowane wspomnienia, układ, ilość oraz wielkość cmentarzy wojennych oraz materiały źródłowe postawili hipotezę twierdzącą, że zatrzymanie rosyjskiej ofensywy miało miejsce nie tylko pod Limanową ale również na froncie ciągnącym się przez południową część naszego powiatu: Rajbrot, Łąktę Górną, Łąktę Dolną, Leszczynę, Sobolów, Wole Nieszkowską, Gierczyce, Nieprześnię. Rozegrały się tu bardzo krwawe walki, zginęło parę tysięcy żołnierzy obu stron, niektóre miejscowości i wzgórza przechodziły z rąk do rąk. Jak przebiegały te zmagania, które ostatecznie przyniosły nam niepodległość, na ile walki na Bocheńszczyźnie zawarzyły na losach wojny? Na te i inne pytana postaramy się odpowiedzieć podczas sesji.

Sesję rozpocznie wykład Tomasza Woźnego „Dlaczego nie "Bitwa pod Bochnią"? Gdzie rozegrała się i gdzie się rozstrzygnęła bitwa pod Limanową i Łapanowem?”. Prelegent, z wykształcenia prawnik, od dłuższego czasu zajmuje się historią działań wojennych w Galicji w latach 1914 - 1915, jest autorem szeregu artykułów, często opartych na wynikach archiwalnych kwerend w Archiwum Wojennym w Wiedniu. Uczestnikiem krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych I wojnie światowej oraz członkiem Stowarzyszenia Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I Wojny Światowej "Crux Galiciae".Krzysztof Śmigielski w wystąpieniu “Schlachtfelder-Aufräumungs-Abteilung. No. IX. Bochnia. Działalność Oddziału Oczyszczania Pól Bitewnych i Pobojowisk, od przejścia frontu do budowy cmentarzy w IX Okręgu Cmentarnym w Bochni” opowie o powstawaniu nekropolii.

Prelegent ukończył studia historyczne i studia doktoranckie na kierunku Historia w 2018 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym. W latach 2009 - 2015 r. współpracował z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w projekcie: Inwentaryzacja cmentarzy, kwater i grobów wojennych na terenie woj. Małopolskiego, był koordynatorem tego projektu ze strony Studenckiego Koła Naukowego Historyków UP. Od 2017 r. pracuje nad projektem: "Hinterland, cmentarze wojenne z lat 1914 – 1918 w zachodniej części CK I Korpusu w Zachodniej części Galicji, Śląsku Cieszyńskim, Śląsku morawskim i północno - zachodnich Morawach" i doktoratem na ten temat.„Okręg cmentarny IX Bochnia – analiza porównawcza” będzie tematem wypowiedzi Mirosława Mroczka, autora wystawy, absolwenta historii na Uniwersytecie Jagiellońskim i pasjonata historii, fotografa i kolekcjonera. Autora albumu fotograficznego „BOCHNIA”.„Gawęda przewodnicka o cmentarzach z I wojny światowej” czyli Romana Frodymy zakończy wykładową część wieczoru. Roman Frodyma, autor trzytomowego przewodnika "Galicyjskie Cmentarze Wojenne", jest historykiem i przewodnikiem beskidzki, twórcą wielu publikacji o zachodniogalicyjskich cmentarzach wojennych z lat 1914-1918.

Dzięki jego badaniom została zgromadzona wielka dokumentacja o cmentarzach wojennych z czasów I wojny światowej na terenie Polski południowej. Otwarcie wystawy „Bramy do wieczności” fotografie Mirosława Mroczka, prezentującej wybrane nekropolie z okresu I wojny światowej znajdujące się na terenie powiatu bocheńskiego, zakończy sesję. Autora zdjęć od wielu lat pasjonuje fotografowanie a obiektem jego zainteresowań jest między innymi Bochnia, które była tematem poprzedniej jego wystawy, oraz miejsca świadczące o naszej historii – prezentowane na obecnej wystawie.W sesji udział wezmą umundurowani przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznej „GORLICE 1915” z artefaktami z czasów Wielkiej Wojny.

Biblioteka zaprasza wszystkich zainteresowanych 20 listopada 2018 r. o godz. 17.00, do sali klubu Biblioteki, ul. A. Mickiewicza 5. Wstęp wolny. Wystawa będzie prezentowana do lutego 2019 r.