Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2009-10-19 04:16:30 przez system

Strażnicy wiary i pamięci

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni zaprasza 22 października o godzinie 17.30 na spotkanie "Znaki wiary i pamięci. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne", podczas którego przywołany zostanie fascynujący świat dawnych kapliczek, krzyży i figur przydrożnych, ich urzekające piękno i historia.

Gościem spotkania będzie pani Jadwiga Migdał z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Przydrożne kapliczki, krzyże i figury istniejące na terenach Polski pranie nieprzerwanie od czasów średniowiecznych, są może ostatnim już znakiem kulturowej tożsamości krajobrazu, znakami wiary jej mieszkańców, pomnikami pamięci o wydarzeniach ważnych w makro i mikro wymiarze.

Są cząstką naszej historii i tradycji. Stawiane w wyróżniających się w krajo¬brazie miejscach: wzdłuż dróg i na rozdrożach, na pagórkach, pod rozłożystymi drzewami, samotnie wśród pól i lasów, tworzą piękne harmonijne połączenie sztuki z naturą. Pełniły wielorakie funkcje ogniskując wokół siebie życie społeczności lokalnej, wyznaczały granice bezpiecznego świata, zapewniały opiekę i pomoc świętych patronów we wszystkich sprawach istotnych z punktu widzenia mieszkańców wsi. Pozostało ich już niewiele. W sposób naturalny znikają z powodu nietrwałości materiału, z jakiego je wykonano, bądź usuwane są ze swych naturalnych miejsc z różnych powodów (budowa osiedli, dróg itp.). Część z nich zyskuje nowe życie w zbiorach muzealnych. Odchodzą jednak do przeszłości, jak cała daw7na kultura i sztuka ludowa.