Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2013-05-08 22:52:49 przez system

Uczą patriotyzmu już od przedszkolaka-laureaci (foto)

Kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych poprzez rozwijanie w nich poczucia przynależności społecznej, budzenie świadomości narodowej, poznanie znaczenia słowa „Ojczyzna”, rozwijanie zainteresowania pięknem polskiej literatury i kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego - to cele szczegółowe III konkursu recytatorskiego o zasięgu miejskim pod hasłem „Wiersze patriotyczne”.

Został on przeprowadzony 7 maja przez Miejskie Przedszkole Nr 1 w Bochni. Tak jak założyli organizatorzy był on bardzo dobrą okazją, by promować dzieci zdolne i obserwować ich osiągnięcia. Służył również rozwijaniu współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym.

Uczestnikami konkursu były dzieci z miejskich przedszkoli nr 1-6, dzieci z Niepublicznego Przedszkola - Ochronka Sióstr Służebniczek i oddziałów przedszkolnych, zorganizowanych w szkołach podstawowych nr 1, 5 i 7.

Na uroczystość przybyli m. in.: burmistrz Stefan Kolawiński, Dorota Palej- Maliszczak - Dyrektor Miejskiego Zespołu Edukacji
i dyrektorzy miejskich przedszkoli nr 2-6.

Członkami jury konkursowego były: Luiza Sawicka-Hofstede z MDK w Bochni, z-ca dyryktor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Alicja Imiołek oraz Alicja Świątek - doradca metodyczny. Koordynatorkami konkursu były: Agata Gajewska i Barbara Balicka, nauczycielki z Miejskiego Przedszkola Nr 1.

Przybyłych gości powitała dyrektor przedszkola, a uroczysty charakter konkursu został podkreślony przez dzieci z najstarszej grupy przedszkolnej, które specjalnie na tę okazję, pod kierunkiem swoich wychowawczyń przygotowały i pięknie zatańczyły tradycyjnego krakowiaka.

Burmistrz w skierowanych do obecnych na uroczystości osób podkreślił rolę wychowania patriotycznego w kształtowaniu osobowości i tożsamości młodego pokolenia.

Wyniki konkursu:
I miejsce

Małgorzata Adamczyk z Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Bochni
autor: Czesław Janczarski
wiersz pt.: Wawel.

II miejsce
Anna Kmiecik z Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Bochni
autor: Władysław Bełza,
wiersz pt.: Modlitwa polskiej dziewczynki;

III miejsce
Martyna Nowakowska z Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Bochni
autor: Elżbieta Dubowicz,
wiersz pt.: Mazurek Dąbrowskiego,

Wyróżnienie otrzymał:
Dawid Marcinczak z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bochni
autor: Władysław Bełza,
wiersz pt.: Kim też ja będę

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni brawami, słowami pochwały, otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

W tym samym dniu rozstrzygnięty został również ogólnopolski konkurs plastyczny pod hasłem: Kocham moją Ojczyznę. Koordynatorem tego konkursu była Beata Burzyńska. Do udziału w konkursie zaproszono dzieci w wieku przedszkolnym z całej Polski.

Laureatami zostali:
I miejsce – Jadwiga Kaczmarczyk z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach
II miejsce – Monika Kryńska i Nikodem Lunz z Przedszkola Nr 13 w Przemyślu
i Samorządowego Przedszkola Nr 22 w Krakowie
III miejsce – Amelia Kowalska i Dawid Bębenek z Przedszkola Nr 13 w Przemyślu i Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Bochni.

Wyróżnienia otrzymali m.in. Milena Rudka i Mateusz Dąbrowski z Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Bochni.