Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2015-02-22 23:21:55 przez system

W Muzeum o Polskim Słowniku Biograficznym

Muzeum im. Stanisława Fischera zaprasza 26 lutego o godzinie 17.30, w przeddzień 762. rocznicy lokacji miasta Bochni, na Czwartkowe Spotkanie Muzealne, którego gościem będzie dr Maria Czeppe (zastępca redaktora naczelnego i kierownik Pracowni Staropolskiej Polskiego Słownika Biograficznego). Temat: Historię tworzą ludzie...

Polski Słownik Biograficzny to wyjątkowa publikacja w naszym piśmiennictwie historycznym, obejmująca biografie znaczniejszych osób związanych z Polską (również z Wielkim Księstwem Litewskim, z Rzecząpospolitą Obojga Narodów i ich lennami), mieszkających lub działających w kraju i za granicą. Do listopada 2014 w 49. tomach opublikowano około 31 tysięcy biogramów (od hasła „Abakanowicz” do „Szyjewski Andrzej”). Do końca 2000 obowiązywała zasada, że w PSB zamieszcza się biogramy osób zmarłych najpóźniej trzy lata przed wydaniem danego tomu, natomiast tomy wydane po roku 2000 zawierają wyłącznie biogramy osób zmarłych najpóźniej 31 grudnia 2000.

Współtwórcą i pierwszym redaktorem PSB był Władysław Konopczyński (na zdj.), znakomity historyk, profesor UJ, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Polskiej Akademii Umiejętności, poseł na Sejm II Rzeczypospolitej. W 1949 został zmuszony przez władze do rezygnacji z posady redaktora. Po zamrożeniu prac w okresie stalinizmu, w 1958 redaktorem naczelnym został Kazimierz Lepszy, a w 1964 Emanuel Rostworowski. Od 1989 do 2002 redaktorem naczelnym był Henryk Markiewicz. Za jego czasów zostały wydane Uzupełnienia i sprostowania – oddzielny zeszyt zbiorczy ze sprostowaniami i uzupełnieniami, w szczególności z informacjami niedopuszczonymi do druku przez cenzurę czasów PRL (np. uściślenie „zm. po 1939” na „zamordowany w Katyniu”). Od 2003 redaktorem naczelnym jest Andrzej Romanowski.

Od 16 grudnia 2014 r. poszczególne hasła PSB są dostępne w Internecie pod adresem: www.ipsb.nina.gov.pl