Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2018-05-16 16:37:47 przez system

W Muzeum publikacja o Kresach Wschodnich

W piątek bocheńskim muzeum odbędzie się prezentacja publikacji Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.
II Muzealne Spotkania z Kresami. To publikacja wydana przez Muzeum Niepodległości a dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Kresy Wschodnie wciąż mają licznych miłośników i entuzjastów, nie tylko wśród tych, dla których stanowią naturalne sentymentalne wspomnienie swojego „raju utraconego”, lecz także ludzi, których fascynuje kresowy krajobraz, mityczne miejsca ważnych wydarzeń historycznych i urodzenia sławnych ludzi, niepowtarzalne zabytki a także trudno definiowalna „kresowość”, wyrażająca się w barwnej opowieści, facecji, gawędzie, pieśni. Wszyscy oni odnajdą w tej imponującej, kilkusetstronicowej księdze jakiś fragment świata, dziś wprawdzie już jakoś przebrzmiałego, lecz wciąż przecież zasilającego życiodajnymi sokami kulturę polską.

Publikacja jest pokłosiem konferencji o tematyce kresowej, zorganizowanej przez Muzeum Niepodległości. Zamieszczone w niej teksty są efektem pracy i pasji specjalistów w zakresie historii, etnografii i sztuki. Ukazuje stan badań nad zgromadzonymi w muzeach kolekcjami i zbiorami oraz pozwala na wyrobienie sobie orientacji odnośnie zbiorów dotyczących Kresów, rozproszonych w różnych placówkach muzealnych. Jak pisze dr Joanna Załęczny – książka stanowi cenne źródło wiedzy na temat ludzi, miejsc i wydarzeń związanych z Kresami a jej wartość podnosi fachowość i emocjonalne zaangażowanie autorów. Czytelnik ma ponadto okazję do zapoznania się z bogatą ikonografią, często jeszcze nigdzie niepublikowaną, znaną dotąd jedynie muzealnikom.

Spotkanie odbędzie się 18 maja w piątek , o godzinie 17.30
Muzeum w Bochni, Rynek 20