Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2012-11-30 17:35:48 przez system

Wisnicki Plastyk ogłasza konkurs

Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu organizuje - w ramach Dni Otwartych Szkoły 2013 - X Edycję Konkursu Plastycznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego "Świat wokół mnie".

Celem konkursu jest rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej oraz myślenia plastycznego młodego człowieka.

Forma: prezentacja wykonanych własnoręcznie prac plastycznych we wskazanych technikach:
malarstwo - format minimum A3
rysunek - format minimum A4
grafika - format A4
fotografia - format minimum 21x15

Regulamin konkursu:
1. Termin nadsyłania prac do mija 22 lutego 2013. Prace należy przesłac na dres szkoły z dopiskiem „Konkurs”.
2. Prace mają być podpisane w prawym, dolnym rogu: imię i nazwisko autora, nazwa szkoły. Równocześnie należy załączyć kartę informacyjną z powtórzonymi powyższymi danymi i dodatkowo pełnym adresem kontaktowym szkoły (adres, e-mail, telefon) oraz nazwiskiem nauczyciela plastyki do przesyłki oraz wysłać na adres wisnickiplastyk@poczta.fm (w załączniku)
3. Prace muszą być oprawione w passe-partoux (nie należy przysyłać ich w antyramach) i zabezpieczone przed uszkodzeniem. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia prac w czasie transportu.
4. W kategorii fotografia uczestnik może przesłać maksimum 4 prace pojedyncze lub jeden cykl (maksymalnie 4-elementowy).
5. Prace dostarczane i odbierane są na koszt uczestnika.
6. Selekcji i oceny prac dokona Komisja Konkursowa.
7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 21 marca 2013 r. w Dniu Otwartym Szkoły, na wernisażu wystawy pokonkursowej o godz.11.00. Wystawie będzie towarzyszył katalog.
8. Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację nazwisk i prac.
9. Prace odbierane są w terminie do końca maja 2013 r. (forma odbioru do uzgodnienia z kuratorem wystawy p. Henrykiem Kopańczykiem). Prace nie odebrane w terminie przechodzą na własność organizatora.

Nagrody:
1. Grand Prix konkursu: zwolnienie z egzaminu praktycznego do Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu, nagroda rzeczowa
2. I, II i III nagroda w danej kategorii: zwalnia z dwu części egzaminu wstępnego, nagrody rzeczowe
3. Wyróżnienia: zwalnia z jednej części egzaminu wstępnego, nagrody rzeczowe

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo innego podziału nagród regulaminowych.