Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2017-03-02 13:21:52 przez system

XVI Powiatowy Konkurs Recytatorski

Szkoła Podstawowa nr 5 w Bochni zaprasza do udziału w XVI Powiatowym Konkursie Recytatorskim pod tytułem: „Wierszyki łamiące języki”, zorganizowanym pod patronatem burmistrza Bochni.

Cele konkursu:
• kształtowanie umiejętności językowych
• promowanie pięknej wymowy
• odkrywanie i rozwijanie uzdolnień recytatorskich

Regulamin konkursu:
1. Konkurs jest imprezą otwartą, przeznaczony dla uczniów klas 0-3 szkół podstawowych.
2. Każdy uczestnik recytuje jeden utwór dowolnego poety, bogaty w trudne do wymówienia słowa.
3. W prezentacji może brać udział tylko jedna osoba
4. Przedszkole może zgłosić tylko jedną prezentację w kategorii „oddziały przedszkolne”
5. Gmina może zgłosić jedną prezentację w każdej kategorii
6. Listę uczestników z wykazem tytułów i autorów należy podać do 9 marca. Finał konkursu odbędzie się w PSP nr 5 w Bochni 30 marca o godz. 9.00.
7. Konkurs rozgrywa się w czterech kategoriach wiekowych: klasy zerowe, pierwsze, drugie, trzecie.

Konkurs ocenia komisja powołana przez głównego organizatora według określonych kryteriów:
• dobór repertuaru (odpowiedni do możliwości uczestnika) 0-5 punktów
• oryginalność i interpretacja utworu 0-5 punktów
• ogólny wyraz artystyczny 0-5 punktów
• dykcja, poprawność wymowy 0-5 punktów
Maksymalnie można uzyskać 20 punktów

Uczestnicy otrzymują dyplomy, a laureaci trzech pierwszych miejsc z każdej kategorii nagrody. Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania I nagrody lub innego podziału nagród i wyróżnień.

Organizator:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Matejki w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 71, 32-700 Bochnia, tel.14 612 239, e-mail: bochnia@ps5.pl

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu: Ewa Gardziel, Alicja Śliwa, Kinga Kleszcz.