Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2017-03-02 15:15:56 przez system

XXIII Zapustny Przegląd Grup Cygańskich

Pełen kolorów, śpiewu, wróżb i wirujących w rytm muzyki artystów był XXIII Zapustny Przegląd Grup Cygańskich, zorganizowany przez Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej. O ogromnym zainteresowaniu tym organizowanym od 23 lat wydarzeniem świadczyć mogła nie tylko ilość występujących grup, ale także wypełniona po brzegi sala widowiskowa.

W tegorocznej edycji przeglądu wzięło udział 8 grup: 4 w kategorii dziecięco-młodzieżowej i 4 w kategorii dorosłej.

Konkursowe występy oceniała komisja artystyczna w składzie:
Maria Lubańska – Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lipnicy Murowanej
Agnieszka Żołna-Zdunek – dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej
Stanisław Włodarczyk – przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana i przewodniczący jury

Po obejrzeniu wszystkich prezentacji komisja postanowiła przyznać:

W kategorii Grup Dziecięco -Młodzieżowych

I miejsce dla:
„Małych Cyganiątek” z Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej

3 równorzedne II miejsca dla:
Grupy Cygańskiej „Kasztanki” ze Świetlicy Wiejskiej w Lipnicy Dolnej
Grupy Cygańskiej „Lipniczanie” z Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej
„Rajskich Cyganiątek” ze Świetlicy Wiejskiej w Rajbrocie

Nagrody indywidulane dla:
Kacpra Kępy z Grupy „Małe Cyganiątka” z Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej i Karoliny Świątek z Grupy Cygańskiej „Lipniczanie” z Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej za wykonanie piosenki cygańskiej oraz dla Joanny Grabarz za pełną ekspresji i emocji choreografię do piosenki cygańskiej.

W kategorii grup dorosłych

dwa równorzędne I miejsca dla:
Grupy Cygańskiej „Razem” z Lipnicy Murowanej
Zespołu Obrzędowego „Górzanie” z Lipnicy Górnej

Dwa równorzędne II miejsca dla:
Grupy „Impresja” z Lipnicy Dolnej
Zespołu Pieśni „Raj” z Rajbrotu

Nagrodę indywidualną dla:
Edyty Fielek z Grupy „Impresja” z Lipnicy Dolnej za wykonanie piosenki cygańskiej

Jury zaznaczyło potrzebę kultywowania rzadkich tradycji grup cygańskich poprzez organizację Przeglądu w przyszłym roku jak również bardzo wysoki poziom artystyczny. Na ręce wszystkich prezentujących się grup, opiekunów i osób zaangażowanych w organizację Przeglądu zostały złożone serdeczne podziękowania. Komisja podkreśliła także szczególne zaangażowanie najmłodszych, ich emocjonujące prezentacje oraz piękne i barwne stroje.

Na lipnicki przegląd przybyli zaproszeni goście: Starosta Powiatu Bocheńskiego – Ludwik Węgrzyn, Wójt Gminy Lipnica Murowana – Tomasz Gromala, Radny Rady Powiatu Bocheńskiego – Józef Radzięta, radni Rady Gminy Lipnica Murowana, kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy.

Organizatorzy zapraszają na kolejne cygańskie widowisko, pełne wspólnej i radosnej zabawy oraz wielu dobrych wróżb na przyszłość.