Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2009-04-07 07:56:19 przez system

Z Bochni w świat, ze świata w Bochni

Muzeum im. S. Fischera zaprasza na spotkanie z mgr inż. Wandą Ginalską-Prokop z Kielc, która przedstawi działalność naukową i pedagogiczną prof. dr Kamili Skoczylas-Ciszewskiej w czwartek 16 kwietnia o godz. 17.30 w Sali Portretowej Muzeum.

Urodzona w Bochni prof. dr Kamila Skoczylas-Ciszewska (1902-1971) należy z pewnością do najwybitniejszych polskich geologów drugiej połowy ubiegłego wieku. Była córką Anny z Zechenterów i Stanisława Skoczylasa — inżyniera górniczego, zarządcy salin krakowskich oraz późniejszego profesora i rektora AGH w Krakowie. Podobnie jak ojciec związała swoją działalność badawczą i dydaktyczną z tą właśnie uczelnią. Przeprowadziła między innymi szereg badań terenowych w rejonie Pogwizdowa, Gierczyc oraz Żegociny.
Ich wyniki opublikowała w rozprawach "Budowa geologiczna brzegu Karpat w okolicach Bochni" oraz "Budowa geologiczna strefy żegocińskiej". Dzięki jej dokonaniom oraz wcześniejszym pracom Gejzy Bukowksiego możliwe było rozpoznanie geologiczne niezmiernie interesującego pod tym względem terenu.